تعبیر خواب آباژور (چراغ خواب) چیست؟

تعبیر خواب آباژور و یا همان چراغ خواب در رویا به گفته کارل گوستاو یونگ به معنای یافتن حمایت از طرف قدرتی هستید. خاموشی آباژور در خواب می‌تواند مقطعی پیچیده از زندگی شما را نشان دهد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آباژور
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن اشیا در خواب و رویا معمولا با استفاده از نماد‌های آنان در هنگام بیداری تفسیر می‌گردند. تعابیر ذکر شده در ادامه از گفته‌های مفسرین غربی استخراج گردیده است. برای مشاهده تفسیر کامل رویای چراغ می‌توانید به تعبیر خواب چراغ مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب آباژور

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب آباژور (چراغ خواب)

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن آباژور و چراغ خواب در رویا بیانگر این است که به دنبال حمایت از طرف قدرت یا انرژی‌ای سخت هستید. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را بپوشانید یا کمتر قابل توجه قرار دهید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آباژور آشنایی عاشقانه زودگذر

تفسیرگری می‌گوید:

  • اگر در رویای خود آباژوری را به همراه لامپی روشن ببینید، به این معناست که شما تحت تاثیر قدرتی قرار خواهید گرفت. نور شدید آباژور به معنای ظاهر شدن مشکلاتی مهم در زندگیتان است.

  • اگر در خواب‌های خود آباژور یا چراغ خواب خاموشی را مشاهده کردید، این خواب هشداری درباره مقطع زمانی پیچیده در زندگی است.

  • استراحت کردن زیر نور آباژور و چراغ خواب نشانه بهبود در روابط شخصی و یا حتی ازدواج در آینده‌ای نزدیک است.

  • آباژور در رویای زنان بالغ به معنای ناراحتی روح و روان بوده و بر عکس در رویای مردان به معنای ارتقا و پیشرفت است.

  • تعبیر خواب خاموش کردن آباژور به این معناست که بزودی کاری انجام خواهید داد که در آینده دور، برای شما سود و منفعت مالی خواهد داشت.

  • در هر صورت دیدن چراغ یا آباژور برای شما خبر خوب مالی در پی دارد. در صورتی که در خواب ببینید که چراغ یا آباژور را روشن می‌کنید به این معنی است که فرصت مالی برای شما پیش خواهد آمد و شما از آن فرصت مالی نهایت استفاده را خواهید کرد.

 

منابع: نماگرد/ globe-views.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo