معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد با آرایه ها و معنی کلمات

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد فارسی نهم سروده امام خمینی را در قالب شعری غزل، همراه با معنی کلمات شعر و آرایه های ادبی هر بیت و جواب نوشتن درس 13 فارسی نهم بخوانید.

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر میلاد گل که در درس 13 فارسی نهم آمده است شعری است سروده ی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب. معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد را با معنی کلمات و آرایه های ادبی هر بیت بخوانید. این شعر با لحن و احساس و آهنگی شاد، در وصف میلاد امام زمان است که باعث شده جانی دوباره به جهان دمیده شود. 

** قالب شعری شعر میلاد گل چیست؟ غزل

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد فارسی نهم

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد

۱. میلاد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید مِی کِشان آمد

با رسیدن زمان تولد حضرت مهدی (عج) گویی بهار جان‌بخش از راه رسید و جان‌ها زنده شدند. پس از جای خود بلند شو زیرا عید عارفان و عاشقان از راه رسید.

آرایه های ادبی: گل و بهار جان: استعاره از امام زمان (عج) / عید مِی کشان: استعاره از روز میلاد امام زمان، عید نیمه شعبان / می: شراب عشق و شادی / می کشان: استعاره از عارفان و عاشقان / گل، بهار، عید:‌ تناسب

 

۲. خاموش مباش زیر این خرقه / بر جان جهان دوباره جان آمد

 در زیر این لباس خود ساکت و آرام نباش و در گوشه ای آرام ننشین. زیرا با آمدن تولّد امام زمان (عج) جهان جان تازه ای گرفته است .

آرایه های ادبی: خاموش: ایهام (۱. ساکت ۲. تاریک و سوت و کور) / جان، جهان: جناس / واج آرایی «ج»

 

۳. گلزار زِ عیش لاله باران شد / سلطان زمین و آسمان آمد

با تولد امام زمان (عج) جهان از شور و نشاط زیبا و آراسته شده است. زیرا سرور و سلطان اهل زمین و آسمان به دنیا آمده است .

آرایه های ادبی: گلزار: استعاره از جهان / باران: کنایه از فراوان بودن یک چیز / سلطان زمین و آسمان:‌ استعاره از امام زمان / زمین، آسمان: تضاد

 

۴. آماده ی امر و نهی و فرمان باش / هش‌دار ، که منجی جهان آمد

آماده ی اجرای دستورات و امر و نهی او باش و آگاه باش که نجات بخش تمام هستی آمده است .

آرایه های ادبی: امر و نهی و فرمان:‌ تناسب / امر، نهی:‌تضاد / منجی جهان: استعاره از امام زمان 

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد

معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد

معنی کلمات شعر میلاد گل فارسی نهم

  • میلاد: روز تولد
  • خرقه: نوعی لباس که عارفان می‌پوشیدند
  • عیش: خوشی و خوش‌گذرانی
  • منجی: نجات دهنده

جواب نوشتن درس 13 فارسی نهم 

در این شعر، برای میلاد امام زمان (عج) چه توصیف‌هایی به کار رفته است؟
میلاد گل، بهار جان، عید می‌کشان، لاله باران شدن گلزار از عیش، آمدن سلطان زمین و آسمان، آمدن منجی جهان

رهبران جامعه اسلامی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟
 راهنمایی مردم به راه راست و بیدار کردن دل آنان، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و …


شما می‌توانید معنی درس آشنای غریبان با آرایه ها و نقش دستوری کلمات را نیز در ستاره بخوانید. نظرات و پرسش های خود را در مورد معنی شعر میلاد گل و بهار جان آمد با کارشناسان ما به اشتراک بگذارید. 


ستاره
Logo