جدول مقایسه افزایش دستمزد کارگران ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹

جلسه تعیین دستمزد کارگران با تصویب افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.

جدول مقایسه افزایش دستمزد کارگران ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹

ستاره | سرویس اخبار – جلسه تعیین دستمزد کارگران با تصویب افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. جدول مقایسه‌ای دستمزد سال ۱۴۰۰ با ۱۳۹۹ به شرح ذیل است.

 

جدول مقایسه‌ای حقوق سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰
شرح سال ۱۳۹۹ (ریال) سال ۱۴۰۰ (ریال) میزان تغییر(درصد)
حقوق پایه روزانه 637,000 885,165 39%
حقوق پایه ماهانه ۳۰ روز 19,110,000 26,554,925
حق مسکن 3,000,000 4,500,000 50%
بن ماهانه 4,000,000 6,000,000 50%
دریافتی کارگر بدون فرزند ۳۰ روز 26,110,000 37,054,925 42%
حق اولاد یک فرزند 1,911,000 2,655,495 39%
حق اولاد دو فرزند 3,822,000 5,310,990 39%
دریافتی کارگر با یک فرزند ۳۰ روز 28,021,000 39,710,420 42%
دریافتی کارگر با ۲ فرزند ۳۰ روز 29,932,000 42,365,915 41.5%
پایه سنوات: 1,400,000 ریال               
سایز سطوح  درآمدی: 26 درصد + 241 هزار تومان

منبع: منیبان


ستاره
Logo