عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس چقدر است؟

عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس با یکدیگر متفاوت است. همین ویژگی باعث می‌شود تا این دو ناحیه از نظر جغرافیایی، سیاسی و تجاری اهمیت ویژه‌ای داشته باشند. بررسی انرژی سونامی یکی از این مباحث مهم است که با عمق این آب‌ها رابطه دارد.
عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس چقدر است؟
ستاره |
سرویس علوم –
 آیا تابحال به این مسئله فکر کرده‌اید که اگر یک کشتی در خلیج فارس غرق شود، تا چه عمقی پایین می‌رود؟ باید بدانید که عمق دریا با انرژی سونامی نیز ارتباط خاصی دارد. در ادامه با این اعداد و ارقام آشنا می‌شوید.

خلیج فارس در باریک‌ترین نقطه آن حدود ۵۶ کیلومتر عرض داشته و در تنگه هرمز قرار دارد. عمق آب عموما بسیار کم، حداکثر ۹۰ متر عمق (۲۹۵ پا) و به طور متوسط ۵۰ متر عمق (۱۶۴ پا) است.

اقیانوس هند دارای عمقی در حدود ۳۸۹۰ متر معادل ۱۲۷۶۲ پا بین اقیانوس آرام و اطلس قرار دارد. اکثر حوزه‌های اقیانوس هند دارای ۵۰۰۰ متر (۱۶۴۰۴ پا) و حتی برخی از آن‌ها ممکن است ۶۰۰۰ متر (۱۹۶۵۸ پا) وسعت داشته باشند، مثل حوزه وارتون. برخی از حوزه‌ها دارای عمق کمتری هستند از جمله حوزه دریای عربستان با طول ۳۰۰۰ متر (۹۵۴۲ پا) در بیشتر مناطق آن و حوزه خلیج بنگال از ۴۰۰۰ متر (۱۳۱۲۳ پا) در جنوب سریلانکا تا ۲۰۰۰ متر (۶۵۶۱ پا).

سه دریای مدیترانه‌ای وجود دارند که عمق اقیانوس هند را تحت تاثیر قرار می‌دهند: خلیج فارس که کمترین عمق آن ۲۵ متر (۸۲ پا) و حداکثر عمق آن ۹۰ متر (۲۹۵ پا) است، دریای قرمز با عمق حداقل ۴۹۰ متر (۱۶۰۷.۶۱ پا) و حداکثر عمق ۲۷۴۰ متر (۸۹۸۹ پا) و دریای مدیترانه‌ای استرالیا که شامل عمق‌های مختلفی از ۷۴۰۰ متر (۲۴۲۷۸ پا) است که اقیانوس هند را از طریق کانال‌هایی به به جزایر اندونزی با محدوده عمقی ۱۵۰۰-۱۱۰۰ متر (۴۹۲۱-۳۶۰۸ پا) متصل می‌کند. با این حال عمیق‌ترین نقطه اقیانوس هند، جزیره سوندا با عمق حداکثر ۷۴۵۰ متر (۲۴۴۴۲ پا) است.

مقایسه انرژی سونامی در سواحل اقیانوس هند و خلیج فارس

عمق اقیانوس با انرژی و سرعت سونامی رابطه مستقیم دارد، در نتیجه هر چه عمق بیشتر باشد، قدرت و شدت سونامی نیز بیشتر است. از آنجایی که انرژی به صورت عمودی به آب منتقل می‌شود، اگر سونامی به ساحل برخورد کند،‌ مانند این است که یک پتک بر سر سنگ فرود آید! بنابراین با توجه به اعداد و ارقام گفته شده نتیجه می‌گیریم که انرژی سونامی در سواحل اقیانوس نسبت به خلیج فارس بیشتر است.


ستاره
Logo