عکس رضا شفیعی جم در دوران دبیرستان

رضا شفيعي جم با انتشار اين عکس در اينستاگرامش نوشت: «عکسى نابود که دوستى برام فرستده سوم هنرستان گرافيک چجورى روتوشش کنم حالا اينو؟!»
عکس رضا شفیعی جم در دوران دبیرستان


ستاره
Logo