آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

آموزش بافت جوراب بدون درز تکنیکی است برای وصل کردن دانه‌های بافتنی روی میل بدون اینکه درز برای دوختن وجود داشته باشد. در اینجا روش بافت همه بخش‌های جوراب بدون درز مثل ساق، انگشتان و پاشنه به صورت رج به رج توضیح داده شده است.

بافت جوراب بدون درز

ستاره | سرویس خانه‌داری – برای بافت جوراب بدون درز به پنج عدد میل نیاز دارید. نوع بافت این جوراب به صورت ساده بافی است و در صورت دلخواه می‌توانید روی آن مدل دهید. نوع کاموایی که برای بافت به کار می‌برید را با توجه به ضخامت مورد نظر خود برای جوراب در نظر بگیرید و سایز میل‌ها را متناسب با آن انتخاب کنید.

 

وسایل لازم برای بافت جوراب بدون درز

  • ۵ عدد میل با سایز برابر (معمولا سایز ۲ یا ۳)
  • کاموای متوسط
  • مارکر یا علامت گذار
  • سوزن

 

آموزش بافت جوراب بدون درز

روش بافت ساق پا برای جوراب

ابتدا روی یک میل ۳۹ دانه سر اندازید. سپس دانه‌ها را بین چهار میل تقسیم کنید تا بتوانید گرد ببافید. دقت کنید ترتیب دانه‌ها به هم نریزد و دانه‌ها پیچ نخورند. حال  با میل پنجم شروع به بافتن کنید.  
برای اینکه بافت با ۵ میل مانند بافت با دو میل باشد از داخل کار بافتن را آغاز کنید. یعنی میل پنجم باید داخل چهار میله دیگر باشد و بافت از داخل فضای ایجاد شده بافته شود نه از بیرون آن.

 رج ۱ و ۳: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۲ و ۴: دانه‌ها به رو بافته شود.

رج ۵ و ۶: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۷: * ۴ دانه زیر، (۱ ژته، ۱ دانه زیر) داخل پرانتز ۵ بار تکرار شود، ۱ ژته، ۴ دانه زیر؛ از * تا پایان رج تکرار کنید. دانه باید ۵۷ عدد باشد.

رج ۸: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۹: * (۲ تا یکی از زیر) ۳ بار، ۷ دانه زیر، (۲ تا یکی از زیر) ۳ بار؛ از * تا پایان رج تکرار کنید. باید ۳۹ دانه باقی مانده باشد.

رج ۱۰ تا ۱۷: تکرار رج‌های ۲ تا ۹

رج ۱۸: دانه‌ها رو بافته شود.

رج ۱۹: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۲۰: دانه‌ها رو بافته شود.

رج ۲۱: ۱۰ دانه زیر، شروع جدید رج‌ها را اینجا در نظر بگیرید. می‌توانید با کمک یک علامت گذار، شروع جدید ‏رج را  مشخص کنید.

 به بافتن ادامه دهید تا ساق جوراب به  اندازه دلخواه برسد، یعنی حدود ۱۲.۵ سانتی متر.

 

روش بافت پشت پاشنه جوراب

کار را بچرخانید تا  سمت پشت پاشنه (قسمتی که داخل جوراب قرار می‌گیرد) روبروی شما قرار گیرد.

 رج ۱:  (پشت کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱۹ دانه رو، بافت را بچرخانید.

 رج ۲:  (روی کار) (یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱ دانه زیر) داخل پرانتز ۱۰ بار تکرار شود.

 رج‌های ۱ و ۲ را ۱۱ بار دیگر تکرار کنید.

 

روش چرخاندن پاشنه

بافتنی را بچرخانید تا سمت پشت کار (داخل جوراب) روبروی شما قرار گیرد.

رج ۱: (پشت کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱۰ دانه رو، ۲ تا یکی از رو، ۱ دانه رو، بافت را بچرخانید.

رج ۲: (روی کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، بافت را بچرخانید.

رج ۳:  یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، دانه‌ها را تا ۱ دانه مانده به شکاف از رو ببافید، ۲ تا یکی از رو، ۱ دانه رو، بافت را بچرخانید.

رج ۴: یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، دانه‌ها را تا ۱ دانه مانده به شکاف از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، بافت را بچرخانید.

رج ۳ و ۴ را تکرار کنید تا همه دانه‌ها بافته شود.

 

روش بافت قطعه مرغک شکل دو طرف پاشنه

بافت را در دور کامل ادامه دهید. یک رج کامل را به این صورت انجام دهید:
۱۴ دانه رو به پایین از لبه قسمت پشت پاشنه گرفته و آن‌ها را از زیر ببافید. سپس مارکر (علامتگذار) A را قرار دهید. در امتداد روی پا را از زیر ببافید، مارکر B را قرار دهید، ۱۴ دانه رو به بالا از لبه قسمت پشت پاشنه گرفته و آن‌ها را زیر ببافید.

رج ۱: دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر A از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، دانه‌های روی پا را تا مارکر b از زیر ببافید، مارکر را به میل سمت راست منتقل کنید، ۱ دانه زیر، دانه‌ها را تا پایان رج از زیر ببافید.

رج ۲: دانه‌ها از زیر بافته شود.

رج ۱ و ۲ را تکرار کنید تا ۳۹ دانه باقی بماند.

رج بعدی: دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر A از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، دانه‌ها را تا پایان رج از زیر ببافید تا ۳۹ دانه باقی بماند.

ادامه بافت: در هر رج به بافتن از زیر ادامه دهید تا اندازه جوراب ۴ سانتی متر کوتاه‌تر از اندازه‌ای باشد که می‌خواهید.

 

روش بافت انگشتان جوراب بدون درز

رج را به این صورت مرتب کنید: تا مارکر A از زیر ببافید. اینجا شروع جدید رج‌ها خواهد بود.

رج ۱: (۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، مارکر را به میل سمت راست منتقل کنید) داخل پرانتز را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۲: دانه‌ها از زیر بافته شود.

رج ۱ و ۲ را تکرار کنید تا ۱۴ دانه باقی بماند.

بعد دانه‌ها را روی دو تا از میل‌ها پخش کنید طوری که روی هرکدام ۷ دانه باشد (۷ دانه برای رو و ۷ دانه برای زیر).

حال دانه‌ها را به روش زیر به هم وصل کنید تا قسمت انگشتان جوراب شکل بگیرد:

ابتدا میل‌ها را موازی کنار یکدیگر بگیرید طوری که سر هر دو در یک جهت باشد و قسمت روی بافتنی به طرف بیرون باشد. سوزن را با نخی که با آن می‌بافتید نخ کنید و این چهار مرحله را تکرار کنید تا تمام دانه‌های روی دو میل تمام شود.

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

مرحله ۱: سوزن را داخل اولین دانه از میله‌ای که به شما نزدیکتر است فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید این دانه را از زیر ببافید دانه را از میان میل خارج کنید و بگذارید داخل سوزن بماند.

مرحله ۲: سوزن را داخل دانه بعدی از میل جلویی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از رو ببافید. دانه را از میل در آورده و داخل سوزن رها کنید. حالا سوزن را بکشید و نخ را به آرامی از میان هر دو دانه عبور دهید.

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

مرحله ۳: سوزن را داخل اولین دانه از میل پشتی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از رو ببافید. دانه را از میل در آورید و داخل سوزن رها کنید.

مرحله ۴: سوزن را داخل دانه بعدی از میل پشتی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از زیر ببافید. دانه را از میل درآورده و داخل سوزن رها کنید. سوزن را بکشید و نخ را از میان هر دو دانه عبور دهید.

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

برای ۲ دانه آخر، مرحله ۱ و بعد از آن مرحله ۳ را انجام دهید.

توجه: برای اینکه بافت شما مرتب بایستد، دانه‌ها را با کمک انتهای سوزن کمی به کشید تا حلقه‌هایی که شل و افتاده سفت شوند. همچنین می‌توانید در زمان وصل کردن، نخ را طوری از میان دانه‌ها بکشید که کشش نخ متناسب با بافت شما باشد و دانه‌ها منظم بیفتد.

 

آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل

 

کلام آخر
امیدواریم آموزش بافت جوراب بدون درز با پنج میل برای شما مفید بوده باشد. همچنین می‌توانید روش بافت شال گردن بدون درز را نیز در ستاره بیاموزید.


برگرفته از:
 blogsky و lamagliadimarica

 

ستاره
Logo