صحبت‌های رضا رشیدپور درباره خرید رُب گوجه (فیلم)

رضا رشیدپور در برنامه "حالا خورشید" به افزایش قیمت رب گوجه فرنگی اشاره کرد و از مردم خواست که تا پایین آمدن قیمت رب از خریدن آن خودداری کنند.

ستاره
Logo