آموزش بافت پاپوش زنانه با دو میل مدل برگ چنار

در این آموزش روش بافت پاپوش زنانه با دو میل مدل برگی به صورت رج به رج یاد داده شده است. این پاپوش زنانه با دو رنگ کاموا بافته می‌شود که مدلی زیبا و ظریف را به وجود آورده و بافت ساده‌ای دارد.

طبقه بندی:

بافت پاپوش زنانه

ستاره | سرویس خانه داری  اگر به بافت پاپوش در منزل علاقه دارید با کمک این آموزش می‌توانید مدل بافت پاپوش زنانه با دو میل را با دو رنگ کاموا یاد بگیرید. برای بافت این پاپوش نیاز به مهارت زیادی در بافتنی نیست و تنها باید طبق دستورالعمل پیش بروید و با دقت دانه‌ها را ببافید.

 

روش بافت پاپوش زنانه با دو میل مدل برگ چنار

براى بافت پاپوش ابتدا با رنگ زمينه ٢٤ دانه سر اندازید. سپس ٢٨ رج ركن را ببافید.

  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن: همه رج‌ها از رو، یا همه رج‌ها از زیر

 

وسایل لازم برای بافت پاپوش زنانه با دو میل

  • دو رنگ کاموا با نخ متوسط
  • ميل شماره چهار

 

عکس مدل بافت رکن

 

رج ٢٩: ١٤ دانه اول را با رنگ زمينه ركن ببافید، ٧ دانه بعد با رنگ دوم (رنگی که برای برگ در نظر گرفته‌اید) ببافید، ٣ دانه آخر را به ميل چپ رد می کنیم (٣ دانه آخر را نمي‌بافيم).

رج ٣٠ و همه رج هاى زوج: را همان طور که دیده می‌شود ببافید، یعنی دانه‌های رو را رو بافته و دانه‌های زیر را به زیر ببافید.

رج ٣١: ١٢ دانه ركن،٧ دانه با نخ سفید ركن، ٥ دانه آخر را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٣٣: ١٠ دانه ركن، ٧ دانه با نخ سفید ركن، ٧ دانه آخر را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٣٥: ٨ دانه ركن، ٧ دانه با نخ سفید، ٩ دانه آخر را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٣٧: ٦ دانه ركن، ٧ دانه نخ سفید، ١١ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٣٩: ٤ دانه ركن، ٧ دانه نخ سفید، ١٣ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

حال در رج هاى ٤١ و ٤٢ با نخ زمينه تمام دانه ها را ركن ببافید.

ادامه بافت:

تا اينجا نصف برگ بافته شده است و حالا نیمه ديگر برگ را به روش زير ببافید:

رج ٤٣: ٤ دانه ركن، ٧ دانه نخ سفید، ١٣ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٤٥: ٦ دانه ركن، ٧ دانه نخ سفید، ١١ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٤٧: ٨ دانه ركن، ٧ دانه نخ سفید، ٩ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٤٩: ١٠ دانه ركن، ٧ دانه سفید، ٧ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٥١: ١٢ دانه ركن، ٧ دانه سفید، ٥ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٥٣: ١٤ دانه ركن، ٧ دانه سفید، ٣ دانه را نبافته به میل بعد رد کنید.

رج ٥٥ و ٥٦: همه دانه ها مدل ركن با نخ زمينه ببافید.

اکنون می‌بينيد كه یک برگ كامل داريد. به همين روش باید چهار برگ ديگر نیز ببافید، سپس ٢٨ رج ديگر با نخ زمينه ركن بافته و دانه‌ها را كور كنيد. بعد درزها را به هم بدوزید.

 

عکس بافت پاپوش زنانه با دومیل

 

مدل های متنوع بافت پاپوش زنانه با دو میل

 

عکس پاپوش زنانه با دومیل

پاپوش زنانه با دو میل

عکس پاپوش زنانه صورتی با دومیل

پاپوش زنانه صورتی با دومیل

 

عکس پاپوش زنانه صورتی با دومیل منگوله دار

پاپوش زنانه صورتی با دومیل منگوله دار

 

عکس پاپوش زنانه صورتی با دومیل ساده

 

همچنین می‌توانید روش بافت کفش بندی دخترانه و پاپوش نوزادی با دو میل را نیز در ستاره بیاموزید.


ستاره
Logo