وزیر بهداشت: “معادل فارسی ماساژ را استفاده کردم” (فیلم)

وزیر بهداشت که در هفته گذشته به خاطر انتشار ویدیویی در فضای مجازی برایش حاشیه ایجاد شده بود، درباره کلیپ منتشر شده و صحبت‌هایش در آن ویدویو، توضیحاتی را رائه کرد.

ستاره
Logo