طعنه علی کریمی به رییس جمهور

علی کریمی با انتشار پستی در اینستاگرام خود به جمله "ما مشکل اقتصادی نداریم" رییس جمهور اشاره کرد و تعبیر جدیدی را از کلمه "ما" در این جمله ارائه داد.

ستاره
Logo