محسن افشانی: “انقدر فحش میدادم مامانم اینا منو گردن نگرفتن!”

محسن افشانی، چهره پرحاشیه سینما و تلویزیون، در تازه‌ترین پست خود در اینستاگرام خاطره‌ای از دوران کودکی‌اش تعریف کرده است. تاکید او در این پست، فحش دادن زیادش دوران کودکی است!

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این قسمت، خاطره دوران کودکی محسن افشانی را که در اینستاگرام منتشر کرده است خواهیم خواند. 

محسن افشانی: انقدر فحش میدادم مامانم اینا منو گردن نگرفتن!

محسن افشانی نوشته:

«When I was 3 
٢٦ سال پیش
همه چى قشنگتر بود…
بچه بودم
فحش زیاد میدادم!
یه روز با مامان و بابام رفتیم ٤راه تلفنخونه زنگ بزنیم دوبى با عموم حرف بزنیم.
انقدر فحش میدادم مامانم اینا منو گردن نگرفتن!
ساعت‌ها گذشت
مردم که متوارى شدن، بابام اینا اومدن و از خجالتم درومدن….
یه خاطره خوب از بچگیتون تعریف کنید!»


ستاره
Logo