خاطره غم انگیز “محسن چاوشی” از پدرش

محسن چاوشی، خواننده مطرح کشورمان، در صفحه شخصی اینستاگرام خود، عکسی را به همراه پدر مرحومش منتشر و خاطره‌ای را از زمانی‌که پدرش در بیمارستان بستری بود تعریف کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این بخش، پست اینستاگرام محسن چاوشی را می‌بینیم. 

خاطره غم انگیز


محسن چاوشی نوشته:

«بعد عملش بهش غذا نداده بودن …
گرسنه ش بود …
گفت بابا گرسنمه..
گفتم بریم جگرکی حاج توکل؟؟
گفت چه جوری آخه پسرم؟
دزدیمش با لباس بیمارستان
زنگ زدم به آقا محمود گفتم بابام و دزدیدم دارم میارم…
مغازه رو نبست و منتظر موند تا برسیم ..
کرکره ها نیمه پایین بود…
از بس استخون شده بود نمیتونست راه بره…
چشماش بغض داشت ..گلوش گریه..
گفتم بابا چی دوست داری گفت جگر…
جگر میخورد و جگرم کباب میشد… امشب ابوالفضل گفت بریم حاج توکل؟

گفتم بریم..
رفتیم و من همونجا نشستم‌ که بابام نشسته بود.

پدر بودن سخته … پسر بودن خیلیییی سخت تر.

مادر عزیزه خیلی هم عزیزه اما پدر … هر چی که دوست دارید فکر کنید .
قضاوت بکنید ، فحش بدید ، آبرو ببرید ..
بعد پدرم دیگه آبرویی ندارم .. قدر پدراتونو بدونید .. دلم تنگته لعنتی …»


ستاره
Logo