روایت طنز احمد ایراندوست از کمک کردن مسٔولین (فیلم)

احمد ایراندوست متولد سال ۴۹، بازیگر و خواننده است. وی به‌تازگی فیلمی را در اینستاگرام خود منتشر و آن را به کمک کردن مسئولین تشبیه کرده است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این بخش، پست اینستاگرام احمد ایراندوست را خواهیم دید.


احمد ایراندوست نوشته:
«کمک کردن بعضیا اینجوریه دقیقا اون بالایی داره چه کمکی میکنه حکایت بعضی مسووووولینه از بالا میگه هل بدین منم کمک میکنم چرخه بچرخه کلا ..»

ستاره
Logo