پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام

با فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و پررنگ‌تر شدن هرچه بیشتر شور عزاداری امام حسین(ع) در سراسر کشور، بسیاری از چهره‌های هنری و ورزشی، پست و عکس‌نوشته‌هایی را در اینستاگرام خود، برای گرامیداشت این ایام منتشر کردند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در ادامه، تعدادی از پست‌ها و استوری‌های چهره‌ها را در اینستاگرام خواهیم دید.

 

پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


فریدون آسرایی: 

«تسلیت»


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام
جواد رضویان:

«به نام حضرت حق.
میگویند شب عاشورا امام حسین (ع) به یارانش فرمود:
هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد برود
او به جهانیان فهماند که حتی کشته شدن در کربلا هم از بین برنده حق الناس نیست
در عجبم از کسانیکه هزاران گناه میکنند و معتقدند یک قطره اشک بر حسین (ع) ضامن بهشت آنهاست
”’ شهید مصطفى چمران ”’.
عزاداریهاتون قبول، حاجاتتون روا، التماس دعا.

یا حق.»


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


سعید سهیلی:

«امام حسین به یارانش فرمود: هر کس از شما حق الناسى به گردن دارد از لشکر من برود، او به جهان فهماند که حتى کشته شدن در کربلا هم از بین برنده حق الناس نیست، در عجبم از کسانى که هزاران گناه مى کنند و معتقدند یک قطره اشک بر حسین ضامن بهشت آنهاست. شهید چمران»


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


پست‌های عاشورایی چهره‌ها در اینستاگرام


ستاره
Logo