غذا دادن سامان احتشامی به گربه (فیلم)

سامان احتشامی، متولد اول اردیبهشت‌ماه سال ۵۷ در کاشان، موسیقیدان و پیانیست کشورمان است. وی به‌تازگی فیلمی را در اینستاگرام از غذا دادن به یک گربه منتشر کرده است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این بخش، پست سامان احتشامی را که در اینستاگرام منتشر کرده است، می‌بینیم. 


سامان احتشامی نوشته:

بنر-هومکا-ستاره

«آقا ما اومدیم خونه دیدیم پائین دعواس… از ماشین پیاده شدیم تعدادى گربه ى. بزرگ دو تا حامله یکیشونو نفهمیدم با شووَراشون بزن بزن و خلاصه این بچه اون وسط کتک میخورد و عزیزى که اونجا بود گفت: بقیه میزننش آقاى دکتر هم که واسَشون غذا میاره بقیه نمیذارن که این سیاهه بخوره… خلاصه اول با احترام بغلش کردم بعد چنگَم زد و تو فیلما دیده بودم که مامان گربه‌ها گربه رو اینطورى جا به جا میکنه… موقع رفتن درب آسانسور بسته شد یه هو بچه ترسید… همین. به حیوونا حال بدین حالتون خوب میشه… گربه رو اینطورى بگیرى دردش نمیاد… رفتم پائین به بقیشونم غذا بدَم به جان خودَم یکیشون گذاشت تو گوش این بدبخت… که تَک خورى نکنه… عجب دنیاى قشنگى… #حیوانات #عشق #غذا #گربه #مهربانی #گرسنگی #حمایت_از_حیوانات»

ستاره
Logo