مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۶:۰۰
کد خبر: ۲۴۰۱۷
تعداد نظرات: ۲۵ نظر
تعبیر خواب زن و یا جنس مونث نمادی از جنبه‌های زنانه فرد بیننده خواب است. اگر شما زن را بشناسید این رویا بازتابی از نگرانی‌ها و احساسات در رابطه با آن فرد است.
تعبیر خواب زن - دیدن زن و همسر در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن زن، همسر و یا جنس مونث در رویا بسته به جنسیت شخص رویابین معنا و مفهومی متفاوت دارد. همچنین برای دانستن تفسیر رویای مربوط به زن می‌توان تعابیر را به دو دسته تفاسیر اسلامی و تفاسیر روانشناسان غربی تقسیم بندی کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زن (معبرین اسلامی)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر‌های زن عبارتند از:

 1. شادی و مقصود و خواسته
 2. دنیا
 3. کار و شغل دنیا
 4. فراوانی و فراخی نعمت
 5. قحطی و کمبود
 6. ثروتمندی

دیدن زن در خواب به صورت‌های مختلف

زن غریبه یا آشنا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد، جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

زن جوان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

پیرزن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است. اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای. اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.زن شاد و آراسته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

زن خوب و چاق

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

زن زشت و لاغر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد.

زن فاحشه

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

زن زیبا

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.
 

تعبیر خواب دیدن زن خود (همسر)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی. اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.
 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می‌گفت: زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب.

 

 • دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد.
 
 • زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.
 
 • زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند. معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.
 
 • از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خواب‌ها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

تعبیر خواب زن (معبرین غربی)

کارل گوستاو یونگ:
دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.

پیر زن
دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است. تعبیر دیگر این است که پیر زن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است. اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید). برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.
 
زن حامله
خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا
زن، انسان مونث بزرگسال
 
زن در رویای زنان
تجسمی از نیاز‌های عمیق، ترس‌ها، امید‌ها و پرهیز‌های شما. آنچه زن در رویا انجام می‌دهد سرنخی برای چیستی آن نیاز، احساس یا ترس به دست می‌دهد.
بانویی مقدس: بالاترین درجه توان بالقوه رویابین، آنچه در توان رویابین هست، اما به دلایلی هنوز انجام نداده، شهود و خرد تعالی بخش شخصیت رویابین.
زنی مسن تر: ممکن است نشان دهنده مادر رویابین باشد، احساسات او نسبت به پیر شدن، حس خرد موروثی.
دو زن و یک مرد: الگو‌های رفتاری که از رفتار والدین شکل گرفته‌اند.
دو زن و رویابین: تعارض و تضاد‌ها میان غرایز.
خواهر رویابین، دختر بچه‌ها: رویا از این تصاویر به طرز خاص برای نشان دادن خود رویابین استفاده می‌کند. خصوصیات شخصیتی زن در رویا از قبیل: دوست داشتنی، عصبی، تنبل و ...، سر نخی از آن بخش از شخصیت رویابین که بدان اشاره می‌شود به دست می‌دهد. اگر زن در رویا را به خوبی می‌شناختید، آنچه ذکر شد همچنان صدق می‌کند، اما آن زن ممکن است نمایانگر احساساتی باشد که رویابین نسبت به او دارد.
زن جوان‌تر از رویابین در رویا: خود رویابین در آن سن و سال.

زن در رویای مردان
این تصویر به صورت بنیادین یا احساسات شما درباره یک زن خاص را نشان می‌دهد و یا کل جنس مونث. آنچه در رویا روی می‌دهد جنبه خاص ارتباط شما را به نمایش در می‌آورد. روابط رویابین با احساسات خود و شهود درونی خود، توان فهم هنر و ادبیات، زودرنجی، توان تماس با ناخودآگاه خویش از طریق پذیرا بودن، چگونگی رفتار شما با همستان، به ویژه اگر زن درون رویا همسر شما باشد.
پیرزن: معمولا مادر رویابین، شخصیت زن است، چون جنبه احساساتی مرد را نشان می‌دهد.
دو زن و رویابین: مثلث ابدی درونی، تضاد و تعارض احساسات.
زن جوان تر: شاید میل رویابین به زنی در آن سن را به تصویر بکشد، یا احساسات شکننده‌تر خود رویابین را نشان دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • زن: شانس در عشق
 • دیدن یک زن: ناتوانی
 • دیدن چندین زن: افترا
 • زن مو بور: اتفاقی خوشایند
 • زن مو قهوه‌ای: بیماری
 • زن مو قرمز: نامعقولات
 • زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده
 • زن عریان: عزاداری در خانواده
 • شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن
 • بوسیدن یک زن: استفاده مادی
 • زن باردار: شادمانی
 • پیر زن: دعوا
 • زن چادری: مرگ
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 1. دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.
 2. اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
 3. دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.
 4. دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت
 5. دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.
 6. دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

منابع:

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا
 • تعبیرستان
 • بانک جامع تعبیر خواب
 • خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
رز قرمز
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم که تو صفحه اینستاگرام همکار عشقم که زنه عکس عاشقونه گذاشته و کپشن نوشته عشق یعنی ۷۴۰ ساعته پیش همیم درحالیکه این زن واقعیت داره و میشناسمش یعنی چی؟
سلام! خواب‌تان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. لازمست با شبکه‌ی بزرگ‌تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه‌سازی تکیه کند. نوع یا نام‌های وبگاه‌هایی که به آنها نگاه می‌کنید را در نظر گیرید، مهم است! رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد. گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید.
مسعود
۹ روز پیش
سلام.من خواب دیدم دارم تو یه کوچه ای راه میرم از کنار یه دختری رد شدم‌که توجهمو جلب کرد این دختر لباس های مشکی داشت و رنگ‌پوست و ارایشش هم حالت تیره طور بود انگار ارایش زیبایی انجام داده بود سبزه طور بود فکر کنم یه خالی هم نزدیک لب داشت دقیی نمیدونم. بعد دیدم کنار یه خونه ای هست تو خواب فکر کردم خونه ای هست که قبلا رفته بودم توش خانم صیغه کرده بودم و دخترایی هستن که اهل این کار هستن حس کردم این دخترم برای اون خونه هست رفتم نزدیکش رفتم نمیدونم چیشد چیزی هم‌نگفتم عصبی طور بود گفت برو یه همچن‌چیزی جنلشو دقیق یادم‌نیس بعد یه خانم و اقا اومدن حق به دختر میدادن که چرا مزاحم میشی فکر کنم صحبتاشون اینطوری بود دقیق نمیدونم که من گفتم‌من اصلا کاری نداشتم بهش من رد شدم یا صحبت کردم یهو قاطی کرد عصبی شد صحبتم رو دقیق یادم‌نمیاد چی گفتم ولی تو این مایه ها بود حرفم که با اینکه خانم و اقا حق به دختره دادن دختره با اینکه بهش حق دادن یهو به اون ها هم توپید و اونا رو مقصر کرد که پسره بعدش که این حالت دخترو دید خطاب به من گفت درود برتو که همچن کاری انجام دادی سبزواری یه همچن‌چیزی گفت فقد برام سوال بود و جای تعجب بود که چرا منو گفت سبزواری چون من اصلا اهل اونجا نیستم اصالتمم نیس و نمیدونم اینو از کجا اورد. بعدش انگار موضوع تموم شد بهش گفتم دختره ماله منه ها بچه محلیم یه همچن چیزایی انگار گفتم اونم‌گفت نه من باهاش بچه محلم برا چیذرم ( اسم یه محلس) تعبیر چیست؟
سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. نمادی از ازدواج، والدین یا یک رابطه است.
آریا
۲۰ روز پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم با یه دختر خانمی جوان و از نظر من زیبا(حسم تو خواب) که در واقعیت نمیشناسم تو یک پاساژ با روشنایی کم قدم میزدم تو خواب اون دختر خانم نامزدم بود و من خیلی هیجان زده بودم ناگهان تو پاساژ دایی ام را دیدم و ترسیدم که من و او خانمو باهم ببینه و به سرعت به سمت دیگه پاساژ رفتیم همش فک میکردم مارو دیده یا نه. از خواب پاشدم.
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! گویای نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی‌تان را حل کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تعهدها و میل‌تان به امنیت است. تعبیر مستقیم‌تر: ممکنست گویای این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «من و او خانمو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
آریا
۲۰ روز پیش
ادامه خواب: برای اینکه دایی ام من را همراه اون خانم نبینه به سرعت با اون خانم رفتیم به سمت دیگر پاساژ و پشتمو نگاه میکردم که نکنه منو
دیده از چند پله رفتیم
پایین و از اون از اون خانم که تو خواب نامزدم بود پرسیدم که ما رو دید؟ و از خواب پریدم
در ادامه: رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. گویای فکرهای سرکوب‌شده‌ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می‌روید. به مانع‌هایی اشاره دارد که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
بدون نام
۳۰ روز پیش
سلام.خیلی ممنون از پاسخگوییتون.
من خواب دیدم که عاشق یک زن شدم اون زن یک دختربچه هم داشت...کنارش به طرز عجیبی حس آرامش داشتم سنش از من حداقل 15 سالی بیشتر بود.
توی یک کلبه چوبی وسط جنگل بود.
اصلا هم نگران این نبودم که همجنسمه و اون هم خیلی بهم محبت میکرد و موهام رو نوازش میکرد.
بیشتر من عاشق بودم و اون معشوقه.
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «توی یک کلبه چوبی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
یاسی
۱ ماه پیش
و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
در ادامه: گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمادی از تمیز نبودن است. گویای طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه‌های اصلی زندگی‌تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید.
یاسی
۱ ماه پیش
منم جیغ زدم از خونه بیرونشون کردم و دیدم مادرشوهرم و اون زن جوون ایستادن دم در ما و با تعجب و دلسوزی نگاه میکنن‌. منم میزدم تو سر و صورتم و میگفتم چقدر من بدشانسم. این حیوونا فرشامو کثیف کردن موهاشون شاید ریخته باشه تو خونه. عصر که شد شوهرم گفت من میرم بالا واسه شام. گفتم منم میام اما منتظر نشد اماده بشم. بعد پدرشوهرم اومد خونه مون و من تعجب کردم که چرا خودشون مهمون دارن ولی اومده خونه ما. بعدم یکی از جاری هام که خیلی پرحرفه اومد خونه مون و انقدر حرف زد که نصفه شب شد و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
در ادامه: نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. گویای زمانی است که انرژی‌تان را خوب استفاده می‌کنید. از تجربه‌ها و درس‌های گذشته‌تان بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از روشن کردن موقعیتی است. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «شب شد» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
یاسی
۱ ماه پیش
سلام.ما با خانواده همسرم در یک ساختمان زندگی میکنیم.
دیشب خواب دیدم که من وهمسرم خواب هستیم و دم صبحه.صدای یک خانم‌ جوانی از حیاط میومد که اومده بود خونه ی مادرشوهرم اینا مهمونی!من ندیدمش و نمیشناختمش ولی انگار تو خواب میدونستم اون یک زن بیوه هست که شوهرش مُرده و یک پسر کوچولو داره. بنظرم خیلی خوش صدا بود و اخلاق مادرشوهرمو کاملا میشناخت و حرفایی میزد که خودشو تو دلش جا کنه. یک حس ترس و حسادتی توی وجودم بود که نکنه بخاطر اینکه من نازا هستم، این زن رو بگیرن برای شوهرم!! در طول روز دوست نداشتم برم بالا و ببینمش. که ناگهان خواهرزاده ی همسرم که نوجوانه، ۵ تا روباه فرستاد داخل خونه ی ما. به خیال اینکه شوهرم ممکنه دوس داشته باشه!!! خیلی پشمالو بودن به هیبت شیر نر!
منم جیغ زدم از خونه بیرونشون کردم و دیدم مادرشوهرم و اون زن جوون ایستادن دم در ما و با تعجب و دلسوزی نگاه میکنن‌. منم میزدم تو سر و صورتم و میگفتم چقدر من بدشانسم. این حیوونا فرشامو کثیف کردن موهاشون شاید ریخته باشه تو خونه. عصر که شد شوهرم گفت من میرم بالا واسه شام. گفتم منم میام اما منتظر نشد اماده بشم. بعد پدرشوهرم اومد خونه مون و من تعجب کردم که چرا خودشون مهمون دارن ولی اومده خونه ما. بعدم یکی از جاری هام که خیلی پرحرفه اومد خونه مون و انقدر حرف زد که نصفه شب شد و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
سلام! خواب‌تان گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. گویای شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه و عشق است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: گویای دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. ادامه‌ی خواب‌تان از «منم جیغ زدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
اناهیتا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم توی خونه ای که مال ما بود (ولی شبیه خونه واقعیمون نبود) جشنی بود بعضیا میرقصیدن.. منم یکم دست زدم.. بعد که داشتم خودم رو توی فیلم میدیدم اول نگران بودم که الان خوب نیافتادم و و
ولی موقع تماشای فیلم(نیم رخم بود) متوجه شدم چرا تصویرم شبیه خودم نیست زیاد فقط ی قوز کوچیک روی بینی شبیه من بود، در کل از خودم راضی بودم و دیدم یک ادمی هستم با اعتماد بنفس و و و ولی یهو‌متوجه شدم که توی فیلم پسر هستم!!!!! نه دختر
سلام! خواب‌تان گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. به دنبال توجه هستید. می‌خواهید کانون توجه باشید. از سوی دیگر، گویای اینست که واقعا احساس تردید می‌کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. زندگی‌تان که گذشته است را تماشا می‌کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می‌کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت‌های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت‌ها به شما مربوط می‌شوند و چگونه آنان جنبه‌ای از شما را می‌نمایانند! لازمست ویژگی‌های خاصی از جنس مخالف را در خود ایجاد کنید. تعبیر دیگر: ممکنست آنقدر مانند جنس مخالف‌تان رفتار کرده‌اید که گویا کم‌کم به جنس مخالف‌تان تبدیل شده‌اید و شاید نیازست ویژگی‌های جنسیت‌تان را ابراز کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.
من خواب یک خانوم با چشمهای رنگی و موهای بور دیدم که ظاهرش تا حدی الان تو ذهنمه داستان خواب من این بود که من از خونه برادرم اومده بودم بیرون و قصد داشتم برگردم خونه خودمون که البته خونه خودمون نبود و یک کلبه بود توی یک جای باز و سرسبز.دلیلش هم این بود که یک چیز رو گم کرده بودم و انگار خواستم دوباره برگردم خونه برادرم.شلوغی بود و من نمیدونستم باید با کدوم اتوبوس برم که از همین خانوم پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و...همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.
ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. گویای صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می‌دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره‌ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت‌ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه‌تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی‌تان را در یک زمان، پیش ببرید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «پرسیدم و اون گفت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
ناشناس
۱ ماه پیش
پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و...همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.
ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.
در ادامه: نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید!
شهره
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم یه جاده ای رو میرم که اون ور جاده یه زن و بچه اش دارم برخلاف من میرن.بعد دیدم رفتم تو خونه ای همون خانمه.که خونه ی بزرگی داشت گفتن این ایرانی نیست و انگلیسی حرف میزنه ولی میتونه زلسم و جن و از وجودت بیرون بکشه .وشوهرش هم ا نجا بودو مادر من
سلام! خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).
شهره
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو خونه مامانمم.چندتا خانم جوون و زیبا هم هستن.مهمونن ولی من اصلا نمیسناسمشون.بعد دبدم شوهر خواهرم بالا سر خونه نشسته بین اون همه مهمون به من میگه دارم میدم یونان چی میخوای برات بیارم.
سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی‌تان باشد. نشانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمایانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زنان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید.
مریمی
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم عروس همسایه مون ک خانواده شوهرش همسایه مون میشن یکی ازبرادرشوهراش مجرره و چشممون به هم هست دیشب ادن خانم اومد با بچه هاش توخوابم باهم سلام علیک خوب کردیم و کنارهم نشستیم بعد ازبابام شمارشو میخواست میگف اگ میشه شماره تونو بدین من اصلن کل روز به اینا فکر نکردم نمیدونم چی شد که خوابشونو دیدم اگ میشه راهنماییم کنین ... دوتا دخترم داره دختراش هم توخوابم بودن و حرف میزدیم خانواده خودمم بودن
سلام! خواب‌تان از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است ایشان با فکر کردن در مورد شما (حال به هر منظوری)، نوعی ارتباط روحی (ارتباط دورآگاهانه) برقرار کرده باشند. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. لازمست با کسی ارتباط برقرار کنید یا کمک بخواهید.
Som
۲ ماه پیش
سلام ببخشید امروز صبح خواب دیدم با دوس پسرم خیاطی بودیم یه زن چاق که پاهاش لخت بود با دوس پسرم همو نگا کردن و خندیدن زنه دامنشو میداد بالا برای این که دوس پسرم ببینه زنه یه پسر بچم داشت
بعد منم میگفتم چرا خندیدی دوس پسرم میگفتن هیچی
در واقعیت دوس پسرم چند وقت پیش که کات کرده بودیم با یه زن بیوه که پسر داره رابطه ااشته خوهشن تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. بیانگر مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. بیانگر سوءظن‌تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید.
حسین
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم دختر سردار سلیمانی (زینب) رو به همسری اختیار کردم. با هم قدم میزدیم و راه میرفتیم. ضمن اینکه همسر خودم از این موضوع اطلاع داشت. در واقع مشکلی با موضوع همسر دوم نداشت. تعبیرش چی میشه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان. بیانگر باورها و درک‌تان از ایشان است. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به مشهور(ان)، ایشان را به خواب‌تان آورده باشد.
علی
۲ ماه پیش
سلام دیشب خواب دارم سوار یک مینی بوس میشم که داخلش احساس میکردم آدن های معروفی هستن که نمیشناسم خلاصه سوار شدیم رفتیم به یکجایی شبیه کازینو که که مجتمع تجاری بزرگی بود رفتیم یادمه که تو خوابم سیگار برگ میکشیدم و از تک تک کام هاش لذت میبردم تو اون مکان به من خوش گذشته بود و واقعا خوشحال بودم . تو اون مکان داشتم میگشتم که یک قریبه به من گفت قوی ترین آدم های این مکان ۲ خواهر هستن و از اونجایی که من تو خوابم احساس میکردم قدرتمند هستم خواستم که خواهر هارو پیدا کنم و باشون مبارزه کنم. گشتم یکی خواهر هارو که دوشیزهای خیلی خشگلی پیدا کردم و باش مبارزه تن به تن و ماوراطبیعی کردم شکستش دادم و قدرتشو ازش گرفتم و همه غریبه ها اوجا دیدن و تشویقم کردن آخر خوابم بم گفتن باید برگردیم بریم سوار مینی بوش شیم . دست همون دختری که شکستش دادمو گرفتم و قدرتو پس دادگ و ازش عذرخواهی کردم تمام
سلام! خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. گویای حالت ذهنی آرام است. احساسات و شور و اشتیاق‌تان را در کنترل دارید. ممکنست نمادی از کسی باشد که سیگاری است و او را می‌شناسید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. نشانگر پتانسیل کامل و توانایی‌تان برای کسب هدف‌هایتان است. احساس قدرت می‌کنید و قادرید به مانع‌هایتان و کسانی که سر راهتان هستند، غلبه کنید. خواب به شما خودباوری می‌دهد و ممکنست تمرینی برای موفقیت‌تان باشد. به دنبال تحسین و به رسمیت شناخته شدن هستید.
م ا
۴ ماه پیش
سلام خواب ديدم ظرفي كه براي من نبود و براي همسايه پايين خونمون بود شكست از طرفي در خونه ما باز بود و زن خيلي درشت و هيكلي وارد خونه ما شد خيلي سرحال و مست بود ميخواست يه مراسمي خونه همين همسايه انجام بشه انگار مداح بود ولي اومد خونه من و مدتي بعدش شوهرش اومد رابطه حوبي داشتيم،
سلام! خواب‌تان بیانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. تغییر، پیش روی شماست. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط‌تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسأله‌های مالی، تمام ذهن‌تان را اشغال کرده‌اند؟ گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که همسرم نزدیک به یک خانم زیبا شده و لبانش را میبوسد و من خییلی ناراحت شدم.البته از قبل همو نمیشناختن و آن زن لباس زیبا و بدن نمایی به تنش بود.من هم آن زن را نمیشناختم
خواب‌تان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. خیلی درگیر زندگی شخصی و رابطه‌های شخصی کس دیگری هستید. لازمست یک فضا و فاصله قائل شوید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
باران
۴ ماه پیش
سلام روزتون بخير.ببخشيد من خواب ديدم يه پيرزن مادرمو بغل كرده بود و مادرم ميگفت اين پيري من هست و من اصلا نميتونستم نگاهش كنم بدم ميومد ازش و كمي احساس كردم خصوصيات شيطان رو هم داره.تعبيرش چي ميتونه باشه؟
خواب‌تان ناقص است و دارای تعبیر خاصی نیست؛ اما: بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.
فاطمه
۴ ماه پیش
من امروز ساعت پنج و ده دقیقه نماز صبحم رو خوندیم و خوابیدم و بعدش خواب دیدم که یه خانمی پشت در اتاقم ایستاده. هیچی ازش نمی‌دیدم چون اتاق هم تاریک بود. فقط متوجه شدم چادر مشکی پوشیده. رو به تختم ایستاده بود و انگار داشت نماز میخوندم اما رو به تختم و نه رو به قبله. بعد مامانم اومد توی اتاق و دیدم که اون خانم دیگه چادر سرش نبود و چهره اش مشخص شد. یه خانم مسن بود با چهره آراسته. با من و مامانم حرف زد و خوش و بش کرد. و بعدش، انگار که اومده بود مهمونی، با بدرقه ما رفت. دم در که داشت می‌رفت ازش پرسیدیم شما کی هستی؟ جواب واضحی نداد فقط من یه کلمه ی فیروز یا پیروز شنیدم. که خب چنین کسی هم اصلا نمی‌شناسیم.
خواب‌تان بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
سارا
۷ ماه پیش
سلام، خواب دیدم کتابی دستم بود از کتابخونه گرفته بودم(فال حافظ) و از جایی رد میشدم، ی خانم مسن( اراسته و خوش ظاهر میشه گفت) تا کتاب دست من رو دید گفت، خانم بده من هم ی فال بگیرم سالهاست ی اقایی رو دوست دارم( شایدم گفت ا‌ون اقا اونرو دوست داره)
من تعجب کردم و ناراحت شدم تو اون سن با این مسایل پوچ و‌توهمی درگیره( توی بیداری من زیاد به حافظ تفال میزنم وقتی بیدار شدم احساس کردم خودم هستم و تا سن پیری همینطور پوچ و بی هدف و بی عمل تفالهای عاشقانه میزنم)
خواب دیدن اینکه در کتابخانه‌اید، یعنی به دنبال دانش هستید و تشنه‌ی ایده‌اید. ممکنست می‌کوشید معناهای تازه‌ای به زندگی‌تان دهید. نیاز دارید موقعیت‌تان را پیش از اقدام کردن، بررسی و ارزیابی کنید. کتاب، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید.
K-R
۸ ماه پیش
سلام،
من دیشب خواب دیدم که با چند نفر که فکر می کنم دوستام بودن داخل خونه ی من بودیم... داشتیم صحبت می کردیم و میخواستیم بریم برف بازی که دوستام یک زن رو از بیرون خونه نشون دادن و گفتن اون برف هارو از رو زمین جمع میکنه و دیگه هیچی برای بازی نمی مونه... نمی دونم چی شد که یهو دیدم بیرون از خونه ام و اون زن میان سال (نه خیلی پیر بود و نه خیلی جوان) با چادر مشکی که سرش کرده بود از ته جاده داشت میومد به طرف من و هی نزدیک تر می شد منم به طرفش حرکت کردم و وقتی بهش رسیدم تو صورتش نگاه کردم و گفتم (برفای اینجارو جمع نکن) اما اون بدون اینکه به من نگاه کنه و یا جوابی بده به راهش ادامه داد و برای اینکه به حرفای من گوش کنه صبر نکرد وقتی از من در شد و رفت من یه نگاه به پشتم انداختم و بعد سرم رو برگردوندم که دیدم همون زن با همون قیافه ولی با چادر کرمی روشن گل دار با فاصله کم ایستاده و داره نگاهم میکنه وقتی دیدمش ترسیدم و دوباره پشت سرم رو نگاه کردم و دیدم اون زنی که چادر مشکی سرش بود داره به راهش ادامه میده، وقتی این صحن و دیدم خیلی ترسیدم و شروع کردم به جیغ زدن و فرار کردن اون زنی که چادر روشن سرش بود هنوز داشت نگام میکرد ، هرچی من از اون زن دورتر میشدم صورتش پیر تر میشد و چین و چروکش بیشتر و من بیشتر می ترسیدم... ( من اصلا اون زن رو نمیشناختم) میشه بگید تعبیرش چیه؟
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. نیاز دارید این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی بیداری‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. اینکه جیغ می‌زنید، نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. اینکه از او فرار می‌کنید، یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
رضا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم که بالای پشت‌بوم یک خونه‌‌ی قدیمی که طول بسیار زیادی داشت نشسته‌ام. از این خونه‌های قدیمی که اتاق‌های زیادی دور تا دورش هست. سمت راست حیاط در یک اتاق دیدم که مادرم و خواهرم نشسته‌اند دارند با یک زن حرف می‌زنند. فکر کنم اون زن حرف می‌زد و مادر و خواهرم فقط گوش می‌کردند. یه‌دفعه از اون ور حیاط دیدم اهالی چندتا خونه تجمع کردن و هیاهو راه انداختن که اون زن (که حرف می‌زد) شیاده و آدم درستی نیست.ولی صداشون نمی‌رسید به مادر و خواهرم. من هر چه می‌خواستم خبردارشون کنم نمی‌تونستم. فقط از بالا نظاره‌گر بودم.
دیدن یک خانه‌ی قدیمی در خوابتان بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر اینست که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اینکه بالای بام هستید، نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است. دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هرچه در حیاط است را در نظر بگیرید. برای مثال، اگر یک توپ در حیاط جلویی است، ممکنست به این معنی باشد که می‌خواهید دیگران بعد بازیگوش شما را بدانند. دیدن مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. دیدن خواهرتان، نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکن است توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). اینکه جزئی از جمعیت نیستید، بیانگر اینست که حس می‌کنید حذف شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. شما خودتان هستید و نمی‌ترسید که نظرات خود را بیان کنید (فریاد بزنید).
علی
۹ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
من چند وقته به صورت مکرر خواب یک دختر رو تو خواب میبینم که هم دانشگاهی منه
توی خواب من نسبت به من بی توجهه
چندبار هم خواب دوستاشو دیدم که رفتار جالبی نداشتن
نمیدونم تعبیرش چی میشه یا چی میخواد بهم بگه این خواب ممنون میشم کمکم کنین
دوست عزیز! شما مشخص نکرده‌اید که آیا شما به وی علاقه دارید یا خیر. چنانچه علاقه ندارید و او و دوستانش را در خواب مشاهده می‌کنید، این خواب، نشان می‌دهد که او به شما فکر می‌کند و علاقمند به ارتباط داشتن با شما می‌باشد. چنانچه نسبت به وی علاقمند هستید، این خواب، بیانگر افکار شما است که بشدت درگیر وی می‌باشد؛ در این وضعیت می‌بایست این اسارت ذهنی خویش را بشکنید و این عمل را می‌توانید با ابراز علاقه‌تان به وی به طور مستقیم یا نامستقیم (یعنی توسط شخصی واسطه که باتجربه‌تر و معتمد باشد) انجام دهید و آنگاه با توجه به نظر ایشان به خودتان، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید که آیا می‌خواهید با وی بمانید یا خیر. ذهن خویش را نجات دهید! موفق باشید!
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
رز قرمز
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم که تو صفحه اینستاگرام همکار عشقم که زنه عکس عاشقونه گذاشته و کپشن نوشته عشق یعنی ۷۴۰ ساعته پیش همیم درحالیکه این زن واقعیت داره و میشناسمش یعنی چی؟
سلام! خواب‌تان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. لازمست با شبکه‌ی بزرگ‌تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه‌سازی تکیه کند. نوع یا نام‌های وبگاه‌هایی که به آنها نگاه می‌کنید را در نظر گیرید، مهم است! رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد. گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید.
مسعود
۹ روز پیش
سلام.من خواب دیدم دارم تو یه کوچه ای راه میرم از کنار یه دختری رد شدم‌که توجهمو جلب کرد این دختر لباس های مشکی داشت و رنگ‌پوست و ارایشش هم حالت تیره طور بود انگار ارایش زیبایی انجام داده بود سبزه طور بود فکر کنم یه خالی هم نزدیک لب داشت دقیی نمیدونم. بعد دیدم کنار یه خونه ای هست تو خواب فکر کردم خونه ای هست که قبلا رفته بودم توش خانم صیغه کرده بودم و دخترایی هستن که اهل این کار هستن حس کردم این دخترم برای اون خونه هست رفتم نزدیکش رفتم نمیدونم چیشد چیزی هم‌نگفتم عصبی طور بود گفت برو یه همچن‌چیزی جنلشو دقیق یادم‌نیس بعد یه خانم و اقا اومدن حق به دختر میدادن که چرا مزاحم میشی فکر کنم صحبتاشون اینطوری بود دقیق نمیدونم که من گفتم‌من اصلا کاری نداشتم بهش من رد شدم یا صحبت کردم یهو قاطی کرد عصبی شد صحبتم رو دقیق یادم‌نمیاد چی گفتم ولی تو این مایه ها بود حرفم که با اینکه خانم و اقا حق به دختره دادن دختره با اینکه بهش حق دادن یهو به اون ها هم توپید و اونا رو مقصر کرد که پسره بعدش که این حالت دخترو دید خطاب به من گفت درود برتو که همچن کاری انجام دادی سبزواری یه همچن‌چیزی گفت فقد برام سوال بود و جای تعجب بود که چرا منو گفت سبزواری چون من اصلا اهل اونجا نیستم اصالتمم نیس و نمیدونم اینو از کجا اورد. بعدش انگار موضوع تموم شد بهش گفتم دختره ماله منه ها بچه محلیم یه همچن چیزایی انگار گفتم اونم‌گفت نه من باهاش بچه محلم برا چیذرم ( اسم یه محلس) تعبیر چیست؟
سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. نمادی از ازدواج، والدین یا یک رابطه است.
آریا
۲۰ روز پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم با یه دختر خانمی جوان و از نظر من زیبا(حسم تو خواب) که در واقعیت نمیشناسم تو یک پاساژ با روشنایی کم قدم میزدم تو خواب اون دختر خانم نامزدم بود و من خیلی هیجان زده بودم ناگهان تو پاساژ دایی ام را دیدم و ترسیدم که من و او خانمو باهم ببینه و به سرعت به سمت دیگه پاساژ رفتیم همش فک میکردم مارو دیده یا نه. از خواب پاشدم.
ممنون میشم تعبیر کنید.
سلام! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! گویای نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی‌تان را حل کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تعهدها و میل‌تان به امنیت است. تعبیر مستقیم‌تر: ممکنست گویای این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «من و او خانمو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
آریا
۲۰ روز پیش
ادامه خواب: برای اینکه دایی ام من را همراه اون خانم نبینه به سرعت با اون خانم رفتیم به سمت دیگر پاساژ و پشتمو نگاه میکردم که نکنه منو
دیده از چند پله رفتیم
پایین و از اون از اون خانم که تو خواب نامزدم بود پرسیدم که ما رو دید؟ و از خواب پریدم
در ادامه: رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. گویای فکرهای سرکوب‌شده‌ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می‌روید. به مانع‌هایی اشاره دارد که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
بدون نام
۳۰ روز پیش
سلام.خیلی ممنون از پاسخگوییتون.
من خواب دیدم که عاشق یک زن شدم اون زن یک دختربچه هم داشت...کنارش به طرز عجیبی حس آرامش داشتم سنش از من حداقل 15 سالی بیشتر بود.
توی یک کلبه چوبی وسط جنگل بود.
اصلا هم نگران این نبودم که همجنسمه و اون هم خیلی بهم محبت میکرد و موهام رو نوازش میکرد.
بیشتر من عاشق بودم و اون معشوقه.
سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «توی یک کلبه چوبی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
یاسی
۱ ماه پیش
و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
در ادامه: گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمادی از تمیز نبودن است. گویای طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه‌های اصلی زندگی‌تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید.
یاسی
۱ ماه پیش
منم جیغ زدم از خونه بیرونشون کردم و دیدم مادرشوهرم و اون زن جوون ایستادن دم در ما و با تعجب و دلسوزی نگاه میکنن‌. منم میزدم تو سر و صورتم و میگفتم چقدر من بدشانسم. این حیوونا فرشامو کثیف کردن موهاشون شاید ریخته باشه تو خونه. عصر که شد شوهرم گفت من میرم بالا واسه شام. گفتم منم میام اما منتظر نشد اماده بشم. بعد پدرشوهرم اومد خونه مون و من تعجب کردم که چرا خودشون مهمون دارن ولی اومده خونه ما. بعدم یکی از جاری هام که خیلی پرحرفه اومد خونه مون و انقدر حرف زد که نصفه شب شد و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
در ادامه: نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. گویای زمانی است که انرژی‌تان را خوب استفاده می‌کنید. از تجربه‌ها و درس‌های گذشته‌تان بیاموزید. تعبیر دیگر: نمادی از روشن کردن موقعیتی است. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «شب شد» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
یاسی
۱ ماه پیش
سلام.ما با خانواده همسرم در یک ساختمان زندگی میکنیم.
دیشب خواب دیدم که من وهمسرم خواب هستیم و دم صبحه.صدای یک خانم‌ جوانی از حیاط میومد که اومده بود خونه ی مادرشوهرم اینا مهمونی!من ندیدمش و نمیشناختمش ولی انگار تو خواب میدونستم اون یک زن بیوه هست که شوهرش مُرده و یک پسر کوچولو داره. بنظرم خیلی خوش صدا بود و اخلاق مادرشوهرمو کاملا میشناخت و حرفایی میزد که خودشو تو دلش جا کنه. یک حس ترس و حسادتی توی وجودم بود که نکنه بخاطر اینکه من نازا هستم، این زن رو بگیرن برای شوهرم!! در طول روز دوست نداشتم برم بالا و ببینمش. که ناگهان خواهرزاده ی همسرم که نوجوانه، ۵ تا روباه فرستاد داخل خونه ی ما. به خیال اینکه شوهرم ممکنه دوس داشته باشه!!! خیلی پشمالو بودن به هیبت شیر نر!
منم جیغ زدم از خونه بیرونشون کردم و دیدم مادرشوهرم و اون زن جوون ایستادن دم در ما و با تعجب و دلسوزی نگاه میکنن‌. منم میزدم تو سر و صورتم و میگفتم چقدر من بدشانسم. این حیوونا فرشامو کثیف کردن موهاشون شاید ریخته باشه تو خونه. عصر که شد شوهرم گفت من میرم بالا واسه شام. گفتم منم میام اما منتظر نشد اماده بشم. بعد پدرشوهرم اومد خونه مون و من تعجب کردم که چرا خودشون مهمون دارن ولی اومده خونه ما. بعدم یکی از جاری هام که خیلی پرحرفه اومد خونه مون و انقدر حرف زد که نصفه شب شد و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا
سلام! خواب‌تان گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. گویای شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه و عشق است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: گویای دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. ادامه‌ی خواب‌تان از «منم جیغ زدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
اناهیتا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم توی خونه ای که مال ما بود (ولی شبیه خونه واقعیمون نبود) جشنی بود بعضیا میرقصیدن.. منم یکم دست زدم.. بعد که داشتم خودم رو توی فیلم میدیدم اول نگران بودم که الان خوب نیافتادم و و
ولی موقع تماشای فیلم(نیم رخم بود) متوجه شدم چرا تصویرم شبیه خودم نیست زیاد فقط ی قوز کوچیک روی بینی شبیه من بود، در کل از خودم راضی بودم و دیدم یک ادمی هستم با اعتماد بنفس و و و ولی یهو‌متوجه شدم که توی فیلم پسر هستم!!!!! نه دختر
سلام! خواب‌تان گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. به دنبال توجه هستید. می‌خواهید کانون توجه باشید. از سوی دیگر، گویای اینست که واقعا احساس تردید می‌کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. زندگی‌تان که گذشته است را تماشا می‌کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می‌کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت‌های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت‌ها به شما مربوط می‌شوند و چگونه آنان جنبه‌ای از شما را می‌نمایانند! لازمست ویژگی‌های خاصی از جنس مخالف را در خود ایجاد کنید. تعبیر دیگر: ممکنست آنقدر مانند جنس مخالف‌تان رفتار کرده‌اید که گویا کم‌کم به جنس مخالف‌تان تبدیل شده‌اید و شاید نیازست ویژگی‌های جنسیت‌تان را ابراز کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.
من خواب یک خانوم با چشمهای رنگی و موهای بور دیدم که ظاهرش تا حدی الان تو ذهنمه داستان خواب من این بود که من از خونه برادرم اومده بودم بیرون و قصد داشتم برگردم خونه خودمون که البته خونه خودمون نبود و یک کلبه بود توی یک جای باز و سرسبز.دلیلش هم این بود که یک چیز رو گم کرده بودم و انگار خواستم دوباره برگردم خونه برادرم.شلوغی بود و من نمیدونستم باید با کدوم اتوبوس برم که از همین خانوم پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و...همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.
ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. گویای صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می‌دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره‌ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت‌ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه‌تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی‌تان را در یک زمان، پیش ببرید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «پرسیدم و اون گفت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
ناشناس
۱ ماه پیش
پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و...همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.
ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.
در ادامه: نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید!
شهره
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دارم یه جاده ای رو میرم که اون ور جاده یه زن و بچه اش دارم برخلاف من میرن.بعد دیدم رفتم تو خونه ای همون خانمه.که خونه ی بزرگی داشت گفتن این ایرانی نیست و انگلیسی حرف میزنه ولی میتونه زلسم و جن و از وجودت بیرون بکشه .وشوهرش هم ا نجا بودو مادر من
سلام! خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).
شهره
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو خونه مامانمم.چندتا خانم جوون و زیبا هم هستن.مهمونن ولی من اصلا نمیسناسمشون.بعد دبدم شوهر خواهرم بالا سر خونه نشسته بین اون همه مهمون به من میگه دارم میدم یونان چی میخوای برات بیارم.
سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. گویای تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی‌تان باشد. نشانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمایانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر زنان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید.
مریمی
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم عروس همسایه مون ک خانواده شوهرش همسایه مون میشن یکی ازبرادرشوهراش مجرره و چشممون به هم هست دیشب ادن خانم اومد با بچه هاش توخوابم باهم سلام علیک خوب کردیم و کنارهم نشستیم بعد ازبابام شمارشو میخواست میگف اگ میشه شماره تونو بدین من اصلن کل روز به اینا فکر نکردم نمیدونم چی شد که خوابشونو دیدم اگ میشه راهنماییم کنین ... دوتا دخترم داره دختراش هم توخوابم بودن و حرف میزدیم خانواده خودمم بودن
سلام! خواب‌تان از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است ایشان با فکر کردن در مورد شما (حال به هر منظوری)، نوعی ارتباط روحی (ارتباط دورآگاهانه) برقرار کرده باشند. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. لازمست با کسی ارتباط برقرار کنید یا کمک بخواهید.
Som
۲ ماه پیش
سلام ببخشید امروز صبح خواب دیدم با دوس پسرم خیاطی بودیم یه زن چاق که پاهاش لخت بود با دوس پسرم همو نگا کردن و خندیدن زنه دامنشو میداد بالا برای این که دوس پسرم ببینه زنه یه پسر بچم داشت
بعد منم میگفتم چرا خندیدی دوس پسرم میگفتن هیچی
در واقعیت دوس پسرم چند وقت پیش که کات کرده بودیم با یه زن بیوه که پسر داره رابطه ااشته خوهشن تعبیرشو بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. بیانگر مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. بیانگر سوءظن‌تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید.
حسین
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم دختر سردار سلیمانی (زینب) رو به همسری اختیار کردم. با هم قدم میزدیم و راه میرفتیم. ضمن اینکه همسر خودم از این موضوع اطلاع داشت. در واقع مشکلی با موضوع همسر دوم نداشت. تعبیرش چی میشه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان. بیانگر باورها و درک‌تان از ایشان است. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به مشهور(ان)، ایشان را به خواب‌تان آورده باشد.
علی
۲ ماه پیش
سلام دیشب خواب دارم سوار یک مینی بوس میشم که داخلش احساس میکردم آدن های معروفی هستن که نمیشناسم خلاصه سوار شدیم رفتیم به یکجایی شبیه کازینو که که مجتمع تجاری بزرگی بود رفتیم یادمه که تو خوابم سیگار برگ میکشیدم و از تک تک کام هاش لذت میبردم تو اون مکان به من خوش گذشته بود و واقعا خوشحال بودم . تو اون مکان داشتم میگشتم که یک قریبه به من گفت قوی ترین آدم های این مکان ۲ خواهر هستن و از اونجایی که من تو خوابم احساس میکردم قدرتمند هستم خواستم که خواهر هارو پیدا کنم و باشون مبارزه کنم. گشتم یکی خواهر هارو که دوشیزهای خیلی خشگلی پیدا کردم و باش مبارزه تن به تن و ماوراطبیعی کردم شکستش دادم و قدرتشو ازش گرفتم و همه غریبه ها اوجا دیدن و تشویقم کردن آخر خوابم بم گفتن باید برگردیم بریم سوار مینی بوش شیم . دست همون دختری که شکستش دادمو گرفتم و قدرتو پس دادگ و ازش عذرخواهی کردم تمام
سلام! خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. گویای حالت ذهنی آرام است. احساسات و شور و اشتیاق‌تان را در کنترل دارید. ممکنست نمادی از کسی باشد که سیگاری است و او را می‌شناسید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. نشانگر پتانسیل کامل و توانایی‌تان برای کسب هدف‌هایتان است. احساس قدرت می‌کنید و قادرید به مانع‌هایتان و کسانی که سر راهتان هستند، غلبه کنید. خواب به شما خودباوری می‌دهد و ممکنست تمرینی برای موفقیت‌تان باشد. به دنبال تحسین و به رسمیت شناخته شدن هستید.
م ا
۴ ماه پیش
سلام خواب ديدم ظرفي كه براي من نبود و براي همسايه پايين خونمون بود شكست از طرفي در خونه ما باز بود و زن خيلي درشت و هيكلي وارد خونه ما شد خيلي سرحال و مست بود ميخواست يه مراسمي خونه همين همسايه انجام بشه انگار مداح بود ولي اومد خونه من و مدتي بعدش شوهرش اومد رابطه حوبي داشتيم،
سلام! خواب‌تان بیانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. تغییر، پیش روی شماست. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط‌تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسأله‌های مالی، تمام ذهن‌تان را اشغال کرده‌اند؟ گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که همسرم نزدیک به یک خانم زیبا شده و لبانش را میبوسد و من خییلی ناراحت شدم.البته از قبل همو نمیشناختن و آن زن لباس زیبا و بدن نمایی به تنش بود.من هم آن زن را نمیشناختم
خواب‌تان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. خیلی درگیر زندگی شخصی و رابطه‌های شخصی کس دیگری هستید. لازمست یک فضا و فاصله قائل شوید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
باران
۴ ماه پیش
سلام روزتون بخير.ببخشيد من خواب ديدم يه پيرزن مادرمو بغل كرده بود و مادرم ميگفت اين پيري من هست و من اصلا نميتونستم نگاهش كنم بدم ميومد ازش و كمي احساس كردم خصوصيات شيطان رو هم داره.تعبيرش چي ميتونه باشه؟
خواب‌تان ناقص است و دارای تعبیر خاصی نیست؛ اما: بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسأله‌های حل‌نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.
فاطمه
۴ ماه پیش
من امروز ساعت پنج و ده دقیقه نماز صبحم رو خوندیم و خوابیدم و بعدش خواب دیدم که یه خانمی پشت در اتاقم ایستاده. هیچی ازش نمی‌دیدم چون اتاق هم تاریک بود. فقط متوجه شدم چادر مشکی پوشیده. رو به تختم ایستاده بود و انگار داشت نماز میخوندم اما رو به تختم و نه رو به قبله. بعد مامانم اومد توی اتاق و دیدم که اون خانم دیگه چادر سرش نبود و چهره اش مشخص شد. یه خانم مسن بود با چهره آراسته. با من و مامانم حرف زد و خوش و بش کرد. و بعدش، انگار که اومده بود مهمونی، با بدرقه ما رفت. دم در که داشت می‌رفت ازش پرسیدیم شما کی هستی؟ جواب واضحی نداد فقط من یه کلمه ی فیروز یا پیروز شنیدم. که خب چنین کسی هم اصلا نمی‌شناسیم.
خواب‌تان بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
سارا
۷ ماه پیش
سلام، خواب دیدم کتابی دستم بود از کتابخونه گرفته بودم(فال حافظ) و از جایی رد میشدم، ی خانم مسن( اراسته و خوش ظاهر میشه گفت) تا کتاب دست من رو دید گفت، خانم بده من هم ی فال بگیرم سالهاست ی اقایی رو دوست دارم( شایدم گفت ا‌ون اقا اونرو دوست داره)
من تعجب کردم و ناراحت شدم تو اون سن با این مسایل پوچ و‌توهمی درگیره( توی بیداری من زیاد به حافظ تفال میزنم وقتی بیدار شدم احساس کردم خودم هستم و تا سن پیری همینطور پوچ و بی هدف و بی عمل تفالهای عاشقانه میزنم)
خواب دیدن اینکه در کتابخانه‌اید، یعنی به دنبال دانش هستید و تشنه‌ی ایده‌اید. ممکنست می‌کوشید معناهای تازه‌ای به زندگی‌تان دهید. نیاز دارید موقعیت‌تان را پیش از اقدام کردن، بررسی و ارزیابی کنید. کتاب، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی بیداری‌تان چه حسی دارید.
K-R
۸ ماه پیش
سلام،
من دیشب خواب دیدم که با چند نفر که فکر می کنم دوستام بودن داخل خونه ی من بودیم... داشتیم صحبت می کردیم و میخواستیم بریم برف بازی که دوستام یک زن رو از بیرون خونه نشون دادن و گفتن اون برف هارو از رو زمین جمع میکنه و دیگه هیچی برای بازی نمی مونه... نمی دونم چی شد که یهو دیدم بیرون از خونه ام و اون زن میان سال (نه خیلی پیر بود و نه خیلی جوان) با چادر مشکی که سرش کرده بود از ته جاده داشت میومد به طرف من و هی نزدیک تر می شد منم به طرفش حرکت کردم و وقتی بهش رسیدم تو صورتش نگاه کردم و گفتم (برفای اینجارو جمع نکن) اما اون بدون اینکه به من نگاه کنه و یا جوابی بده به راهش ادامه داد و برای اینکه به حرفای من گوش کنه صبر نکرد وقتی از من در شد و رفت من یه نگاه به پشتم انداختم و بعد سرم رو برگردوندم که دیدم همون زن با همون قیافه ولی با چادر کرمی روشن گل دار با فاصله کم ایستاده و داره نگاهم میکنه وقتی دیدمش ترسیدم و دوباره پشت سرم رو نگاه کردم و دیدم اون زنی که چادر مشکی سرش بود داره به راهش ادامه میده، وقتی این صحن و دیدم خیلی ترسیدم و شروع کردم به جیغ زدن و فرار کردن اون زنی که چادر روشن سرش بود هنوز داشت نگام میکرد ، هرچی من از اون زن دورتر میشدم صورتش پیر تر میشد و چین و چروکش بیشتر و من بیشتر می ترسیدم... ( من اصلا اون زن رو نمیشناختم) میشه بگید تعبیرش چیه؟
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. نیاز دارید این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. دیدن زن، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی بیداری‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. اینکه جیغ می‌زنید، نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. اینکه از او فرار می‌کنید، یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
رضا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم که بالای پشت‌بوم یک خونه‌‌ی قدیمی که طول بسیار زیادی داشت نشسته‌ام. از این خونه‌های قدیمی که اتاق‌های زیادی دور تا دورش هست. سمت راست حیاط در یک اتاق دیدم که مادرم و خواهرم نشسته‌اند دارند با یک زن حرف می‌زنند. فکر کنم اون زن حرف می‌زد و مادر و خواهرم فقط گوش می‌کردند. یه‌دفعه از اون ور حیاط دیدم اهالی چندتا خونه تجمع کردن و هیاهو راه انداختن که اون زن (که حرف می‌زد) شیاده و آدم درستی نیست.ولی صداشون نمی‌رسید به مادر و خواهرم. من هر چه می‌خواستم خبردارشون کنم نمی‌تونستم. فقط از بالا نظاره‌گر بودم.
دیدن یک خانه‌ی قدیمی در خوابتان بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر اینست که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اینکه بالای بام هستید، نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است. دیدن حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هرچه در حیاط است را در نظر بگیرید. برای مثال، اگر یک توپ در حیاط جلویی است، ممکنست به این معنی باشد که می‌خواهید دیگران بعد بازیگوش شما را بدانند. دیدن مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. دیدن خواهرتان، نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکن است توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). اینکه جزئی از جمعیت نیستید، بیانگر اینست که حس می‌کنید حذف شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. شما خودتان هستید و نمی‌ترسید که نظرات خود را بیان کنید (فریاد بزنید).
علی
۹ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
من چند وقته به صورت مکرر خواب یک دختر رو تو خواب میبینم که هم دانشگاهی منه
توی خواب من نسبت به من بی توجهه
چندبار هم خواب دوستاشو دیدم که رفتار جالبی نداشتن
نمیدونم تعبیرش چی میشه یا چی میخواد بهم بگه این خواب ممنون میشم کمکم کنین
دوست عزیز! شما مشخص نکرده‌اید که آیا شما به وی علاقه دارید یا خیر. چنانچه علاقه ندارید و او و دوستانش را در خواب مشاهده می‌کنید، این خواب، نشان می‌دهد که او به شما فکر می‌کند و علاقمند به ارتباط داشتن با شما می‌باشد. چنانچه نسبت به وی علاقمند هستید، این خواب، بیانگر افکار شما است که بشدت درگیر وی می‌باشد؛ در این وضعیت می‌بایست این اسارت ذهنی خویش را بشکنید و این عمل را می‌توانید با ابراز علاقه‌تان به وی به طور مستقیم یا نامستقیم (یعنی توسط شخصی واسطه که باتجربه‌تر و معتمد باشد) انجام دهید و آنگاه با توجه به نظر ایشان به خودتان، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید که آیا می‌خواهید با وی بمانید یا خیر. ذهن خویش را نجات دهید! موفق باشید!