توصیه سید جلال حسینی به اشکان دژاگه

سید جلال حسینی مدافع تیم پرسپولیس، پستی را برای اشکان دژاگه در اینستاگرام منتشر کرد و در این پست برای او نوشته است که به نجواهای مسموم و رفتارهای غیرحرفه‌ای برخی افراد توجهی نکند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این قسمت، پست سید جلال حسینی را که در اینستاگرام منتشر کرده خواهیم دید.

توصیه سید جلال حسینی به اشکان دژاگه

سید جلال حسینی نوشته:

«اشکان عزیز، حضورت در لیگ ایران اتفاق مهم و قابل توجهی برای همه اهالی فوتبال بوده و هست. در راه رسیدن به قله، نگران سنگ ریزه‌های مسیر نباش. امروز در لیگ خلیج فارس ایران، لباس تیمی را پوشیده‌ای که هواداران پرشورش مانند کوه از آن تیم و نفراتش حمایت می‌کنند.

به نجوا‌های مسموم و رفتار‌های غیر حرفه‌ای توجه نکن. اینجا قضاوت کردن آدم‌ها، شغل دوم خیلی هاست. ما عادت کرده ایم تو هم به بودن شان عادت خواهی کرد. در کنار همه این مسائل، این سرزمین اهالی قلم و رسانه قابل احترام زیادی هم داشته و دارد. خواب زده‌ای که تصورش از بازی در لیگ ایران، استراحت است را بگذارید به خوابش ادامه دهد. خواب شیرینی است. بیدارش نکنید.»


ستاره
Logo