احتمال رفتن سینا سرلک از ایران

سینا سرلک، خواننده سنتی کشورمان، در صفحه اینستاگرام خود پستی را منتشر کرد و در آن از رد مجوز سه ترانه خود خبر داد. سینا سرلک در واکنش به این وضعیت نوشت؛ اگر می‌خواهید که در سرزمین خودم کار نکنم، روراست بگویید تا برای همیشه بروم.

ستاره | سرویس چهره‌ها در ادامه پست اینستاگرام سینا سرلک را خواهیم دید.

سینا سرلک نوشته:

«خیلى سخته تو سرزمینِ خودت غریب باشى»

احتمال رفتن سینا سرلک از ایران قوت گرفت


ستاره
Logo