وقت نمازهای یومیه و اوقات فضیلت و اختصاصی آنها

وقت نمازهای یومیه و اوقات فضیلت و اختصاصی آنها

ستاره | سرویس مذهبی – خداوند متعال پنج نماز را در شبانه روز برای بندگان خود فرض نموده که بر اساس حکمت الله تعالی، اوقات خاصی دارند تا بنده به واسطه‌ی این نمازها با پروردگار خود در ارتباط باشد؛ زیرا این نمازها برای قلب همانند آب برای درخت است، پس باید وقت به وقت آبیاری شود نه اینکه یک باره آبیاری شود و دیگر به آن آب نرسد! در این مطلب به موضوع مهم وقت نمازهای یومیه خواهیم پرداخت.

 

وقت نمازهای یومیه

 • نماز صبح: از طلوع فجر تا طلوع آفتاب خوانده می‌شود.
 • نماز ظهر: از اول وقت نماز ظهر تا زمانی که به اندازه‌‌ٔ خواندنِ نماز چهار رکعتی عصر تا غروب آفتاب باقی باشد، خوانده می‌شود. در روز جمعه، نماز جمعه به جای نماز ظهر اقامه می‌شود.
 • نماز عصر: از زمانی که به اندازهٔ خواندنِ نماز ظهر از وقت نماز ظهر گذشته باشد، تا غروب آفتاب خوانده می‌شود.
 • نماز مغرب: از اول وقت نماز مغرب تا زمانی که به اندازه‌‌ٔ خواندنِ نماز چهار رکعتی عشا تا نیمه‌شب شرعی باقی باشد، به‌جا آورده می‌شود.
 • نماز عشاء: ز زمانی که به اندازهٔ خواندنِ نماز مغرب از وقت نماز مغرب گذشته باشد، تا نیمه‌شب شرعی خوانده می‌شود.

وقت نماز شب کی است؟

وقت نماز شب (مستحب) از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

بیشتر بدانید: آموزش خواندن نماز شب و فضیلت‌ های آن

زمان و وقت نمازهای یومیه

وقت نمازهای یومیه

وقت فضیلت و وقت اختصاصی نمازهای یومیه

وقت نمازهای یومیه دارای زمان های مهم دیگری نیز می باشد:

وقت فضیلت نمازهای یومیه

قسمتی از وقت نماز است که نماز در آن وقت دارای فضیلت است و خارج از آن وقت، فضیلت وارد شده را ندارد؛ مثل اول وقت. (اول وقت: لحظات آغازین انجام تکالیف با وقت معین، است. ادای نماز در اول وقت، مستحب مؤکد و تأخیر آن از اول وقت جز در مواردی مثل نماز جماعت و غیره، که تأخیر افضل است، مکروه می باشد.)

 • وقت فضیلت نماز صبح: وقت فضیلت نماز صبح از اذان صبح تا بیست و یک دقیقه بعد از اذان صبح ادامه دارد.
 • وقت فضیلت نماز ظهر: وقت فضیلت نماز ظهر از اذان ظهر تا یک ساعت و چهل دقیقه بعد از اذان ظهر ادامه دارد.
 • وقت فضیلت نماز عصر: وقت فضیلت نماز عصر دو ساعت و پنجاه دقیقه بعد از اذان ظهر شروع می شود و تا چهل و دو دقیقه ادامه دارد.
 • وقت فضیلت نماز مغرب: وقت فضیلت نماز مغرب از اذان مغرب تا پنجاه و یک دقیقه ادامه دارد.
 • وقت فضیلت نماز عشا: وقت فضیلت نماز عشا، پنجاه و یک دقیقه بعد از اذان مغرب شروع می شود و تا سه ساعت و ده دقیقه ادامه دارد.
وقت نمازهای یومیه و وقت فضیلت

وقت نمازهای یومیه و وقت فضیلت و اختصاصی آنها

وقت مخصوص نمازهای یومیه (اختصاصی)

 قسمتی از وقت نماز است که مختص به همان نماز است که اگر در آن وقت مخصوص، عمدا نماز واجب ترتیبی دیگری خوانده شود؛ نماز باطل است. مثلا در نماز ترتیبی ظهر و عصر و مغرب و عشا، که اگر هر کدام در وقت اختصاصی دیگری خوانده شود؛ نماز باطل است. پس اگر فردی در آخر وقتِ نماز ظهر و عصر (نزدیک مغرب)، فقط به اندازه یک نماز چهار رکعتی وقت دارد؛ باید نماز عصر بخواند، هر چند که نماز ظهر را نخوانده باشد.

 • وقت اختصاصی نماز ظهر: از اول اذان ظهر به مقدار یک نماز چهار رکعتی برای غیر مسافر و یک نماز دو رکعتی برای مسافر، وقت اختصاصی نماز ظهر می باشد. در این زمان خواندن نماز عصر جایز نیست.
 • وقت اختصاصی نماز عصر: در آخر وقت نماز عصر، نزدیک به مغرب، به مقدار خواندن یک نماز چهار رکعتی برای غیر مسافر و یک نماز دو رکعتی برای مسافر، وقت اخصاصی نماز عصر می باشد. در این زمان خواندن نماز ظهر جایز نیست.
 • وقت اختصاصی نماز مغرب: از اول وقت مغرب به مقدار خواندن یک نماز سه رکعتی، وقت اختصاصی نماز مغرب است. خواندن نماز عشاء در این زمان مخصوص جایز نیست.
 • وقت اختصاصی نماز عشا: به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی برای غیر مسافر و یک نماز دو رکعتی برای مسافر در آخر وقت نماز عشا(نصف شب)، وقت اختصاصی نماز عشا است.

زمان خواندن قضای نمازهای یومیه

برای مثال به جا آوردن قضای نماز صبح در صبح و ظهر در ظهر لازم نیست؛ بلکه در هر زمان می توان نمازهای قضا را بجا آورد. (استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 183، س 205)

 

سخن آخر

در این مطلب به طور کامل با وقت نمازهای یومیه آشنا شدید؛ اما بدانید که خواندن نماز اول وقت فضیلت‌های زیادی دارد و مستحب است هر مسلمانی بدون عذر شرعی نمازش را به تاخیر نیندازد هر چه نماز را به اول وقت نزدیک‌تر بخوانید ثوابت آن بیشتر است اگر به دلیل نماز جماعت در خواندن نماز اول وقت را به تاخیر بیندازید اشکالی ندارد وقت نماز صبح از اول طلوع فجر تا طلوع آفتاب می‌باشد.

شما همچنین می توانید احکام نماز را به صورت مفصل در ستاره بخوانید. فراموش نکنید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.


ستاره
Logo