علیرضا فغانی در کنار کولینا (عکس)

علیرضا فغانی، داور پر افتخار کشورمان، ضمن انتشار پستی در اینستاگرام، عکسی را از خودش به همراه محمدرضا منصوری و رضا سخندان در کنار پیرلوئیجی کولینا، بهترین داور سال‌های قبل فوتبال منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این بخش، پست علیرضا فغانی را که در اینستاگرام منتشر کرده خواهیم دید. 

علیرضا فغانی نوشته:

«پروردگارا؛
به آن‌چه دادی تشکر؛
به آن‌چه ندادی تفکر؛
به آن‌چه گرفتی تذکر
که چون…؛
داده‌ات نعمت؛
نداده‌ات حکمت؛
و گرفته‌ات علت است…»

علیرضا فغانی در کنار کولینا (عکس)


ستاره
Logo