اجرای زیبای سامان احتشامی با ملودیکا (فیلم)

سامان احتشامی، موسیقیدان و پیانیست کشورمان، آهنگی را با ملودیکا اجرا و فیلم آن را در اینستاگرام منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در ادامه، فیلم اجرای سامان احتشامی را خواهیم دید. 

بنر-هومکا-ستاره

 


ستاره
Logo