حمایت نجمه جودکی از مهران مدیری و احسان علیخانی

نجمه جودکی، مجری صدا و سیما، در حمایت از مهران مدیری و احسان علیخانی پستی را در اینستاگرام منتشر کرد و از مردم خواست تا زود قضاوت نکنند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این قسمت، پست نجمه جودکی که در حمایت از مهران مدیری و احسان علیخانی منتشر کرده را خواهیم دید. 

نجمه جودکی نوشته:

«پست موقت:
به کجا رسیدیم که انقدر زود قضاوت میکنیم..
فقط کمی تامل کنید..
فهمیدنش بسیار ساده است..
یادتان باشد این دو بزرگوار همان هنرمندانی هستند که عمرشان و زندگیشان را برای تلویزیون، مردم و طرفدارانشان گذاشتند..
عاقل باشیم و زود قضاوت نکنیم..
فریب این بازی‌ها را نخورید..
حال سخنم با آنانی است که این بازی را به راه انداخته اند:
اگاه باشید که عالیجناب مهران مدیری و احسان علیخانی گرانقدر اعتبار و آبرویشان در قلب مردم ریشه دوانده ..
این ریشه محکم است.. با این بازی‌ها از بین نمیرود..
با احترام..
نجمه جودکی»

حمایت نجمه جودکی از مهران مدیری و احسان علیخانی


ستاره
Logo