لیست شوراهای حل اختلاف شیراز

لیست شوراهای حل اختلاف شیراز شامل شعب (رکن آباد، داریون، زندان، شهرک صنعتی، بهداشت، نظام پزشکی، نظام مهندسی، بیمه، خانواده و...) به همراه آدرس و تلفن مرکز مربوطه

ستاره | سرویس عمومی – شهر شیراز با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصدهزار نفر، یکی از کلانشهرهای ایران است. بمنظور رسیدگی به اختلافات حقوقی افراد، شعب شورای حل اختلاف متعددی در سطح شهر شیراز دایر شده‌اند. در ادامه لیست شوراهای حل اختلاف شیراز به همراه آدرس و شماره تلفن مراکز اصلی آن آورده شده است. 

 

لیست شعب شوراهای حل اختلاف شیراز

1. شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب ۱ الی ۴، ۶ الی ۸ و ۱۰ الی ۲۳ شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: میدان قائم – کوچه یک – مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف

تلفن: ۳۲۲۷۸۱۰۹


2. شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب ۳۳ الی ۴۰ شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار رحمت – خیابان بنی هاشمی

تلفن: ۳۷۵۳۱۹۶۹


3. شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب ۵۱ الی ۵۹، ۶۱ الی ۷۰، ۷۳، ۷۲ (دادسرا اطلسی)، ۷۷ (ویژه املاک)، ۷۸ (ویژه دادسرای ابریشمی) شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: میدان قائم – بلوار هجرت

تلفن: ۳۲۱۳۲۲۵۰۷


4. شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب ۹۱، ۹۲ شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار جانبازان – روبروی شهرک صدا و سیما – مجتمع قضایی تصادفات

تلفن: ۳۷۲۱۰۰۴۹


5. شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب اول صدرا الی پنجم صدرا شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: شهر صدرا – بلوار البرز ۳ – روبروی آژانس روزبه – ساختمان فرات

تلفن: ۳۶۴۱۵۸۲۵


6. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۵۶

شعبه رکن آباد (۲۶) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد.

آدرس: شهرک رکن آباد – جنب مسجد علی ابن ابیطالب

بنر-هومکا-ستاره


7. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۵۷

شعبه داریون شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد.

آدرس: شهر داریون – خیابان حسابی – کوچه شهید قنبری – دبیرستان انصار سابق


8. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۵۹

شعبه ویژه زندان (41) و (42) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد.

آدرس: زندان عادل آباد


9. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۱

شعبه شهرک صنعتی (۴۳) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان واقع است.  

آدرس: شهرک صنعتی شیراز


10. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۲

شعبه بهداشت (۴۴) شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع است.

آدرس: دروازه کازرون – بهداشت مرکز انقلاب

 

لیست شورای حل اختلاف شیراز (آدرس و تلفن)

 

11. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۷

شعبه نظام پزشکی (۷۵) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد. 

آدرس: بلوار شهید رجایی


12. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۶۸

شعبه ویژه استانی (۷۶) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان واقع است.

آدرس: بیمارستان ام ار‌ای


13. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۰

شعبه نظام مهندسی (۷۹) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد.

آدرس: بلوارستارخان


14. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۷

شعب بیمه ایران (۹۳) و (۹۴) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان واقع است.

آدرس: پل پیرنیا – روبروی پمپ گاز – ساختمان بیمه ایران


15. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۹

شعبه بیمه آسیا (۹۵) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد.

آدرس: بلوار نصر – جنب آرد خوشه – بیمه آسیا

تلفن: ۳۲۳۵۶۷۲۹


16. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۸۰

شعبه بیمه البرز (۹۶) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان واقع است.

آدرس: بلوار رحمت – نبش خیابان صفایی شمالی – ساختمان بیمه البرز


17. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۸۷

شعبه خانه زنیان شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد. 

آدرس: ارژن – خانه زنیان


18. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۸۸

شعبه ششم صدرا شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع است.

آدرس: مجتمع شماره ۵ شهر صدرا


19. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۹۱

شعبه ۷۱ (خانواده) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد. 

آدرس: میدان اطلسی – دادگاه خانواده


20. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۹۳

شعبه ۴۷ (ویژه امور برق) شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار امیر کبیر – خیابان یقطین – کوچه ۷


21. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۳

شعبه ۲۳ (ویژه مجتمع ملاصدرا) شورای حل اختلاف شیراز در این مجتمع واقع است.

آدرس: ساختمان دادگاه ملاصدرا


22. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۴

شعبه ۶۰ (ویژه دادسرای فرهنگ شهر) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان قرار دارد. 

آدرس: ساختمان دادسرای ناحیه فرهنگ شهر


23. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۱۰۵

شعبه نظام پزشکی (۷۴) شورای حل اختلاف شیراز در این ساختمان واقع است.

آدرس: ساختمان نظام پزشکی


لطفاً در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، در قسمت نظرات آن را با ما در میان بگذارید تا اطلاعات مربوطه اصلاح گردد. با تشکر.

 

ستاره
Logo