اسکات ۳۴۰ کیلویی بهداد سلیمی (فیلم)

بهداد سلیمی، قهرمان المپیک و قویترین مرد جهان، فیلمی را از اسکات زدن خود با وزنه ۳۴۰ گیلوگرمی در اینستاگرام منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در ادامه فیلم اسکات زدن بهداد سلیمی را خواهیم دید.

 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo