آدرس و شماره تلفن داروخانه های شبانه روزی تهران

لیست داروخانه های شبانه روزی تهران بر اساس مناطق 22 گانه شهری (آدرس، شماره تلفن و اطلاعات این مراکز در سراسر شهر تهران)
داروخانه های شبانه روزی تهران

ستاره | سرویس عمومی – کاربران گرامی می‌توانند با کلیک بر روی هر منطقه از اطلاعات داروخانه های شبانه روزی تهران در منطقه محل سکونت یا مورد نظر آگاهی یابند. همچنین شما عزیزان می‌توانید در صورت مشاهده هر گونه اطلاعات نادرست و یا تغییر در مکان این نوع مراکز با ارسال نظر ما را در رساندن هر چه بهتر اطلاعات به دیگر هموطنان یاری رسانید.

آدرس و شماره تلفن داروخانه های شبانه روزی تهران (به تفکیک 22 منطقه)

 

اطلاعات داروخانه های شبانه روزی تهران به تفکیک منطقه

داروخانه های شبانه روزی منطقه 1 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 2 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 3 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 4 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 5 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 6 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 7 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 8 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 9 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 10 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 11 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 12 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 13 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 14 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 15 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 16 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 17 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 18 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 19 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 20 تهران
داروخانه های شبانه روزی منطقه 22 تهران داروخانه های شبانه روزی منطقه 21 تهران

 

بنر-هومکا-ستاره

شرایط تاسیس داروخانه‌ها چگونه است؟

برای تاسیس یک داروخانه شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که جزییات آن را می‌توانید در سایت رسمی غذا و دارو مشاهده کنید. در ادامه برخی از اصول کلی برای تاسیس داروخانه‌ها بصورت خلاصه آورده شده است.  

حد نصاب جمعیتی تاسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه روزی 

حد نصاب جمعیت

داروخانه روزانه

داروخانه شبانه روزی

تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت

۷۰۰۰ نفر

۷۰۰۰۰ نفر

از ۲۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت

۶۰۰۰ نفر

۶۰۰۰۰ نفر

از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت

۵۰۰۰ نفر

۵۰۰۰۰ نفر

بیش از یک میلیون نفر جمعیت

۴۵۰۰ نفر

۴۵۰۰۰ نفر

 

فاصله داروخانه‌های روزانه از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر

تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعيت

۵۰ متر

از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعيت

۱۰۰ متر

از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعيت

۱۵۰ متر

بیش از یک میلیون نفر جمعیت

۲۰۰ متر

 

فاصله داروخانه‌های شبانه روزی از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر 

تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعيت

۲۵۰ متر

از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعيت

۵۰۰ متر

از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعيت

۱۰۰۰ متر

بیش از یک میلیون نفر جمعیت

۱۵۰۰ متر

 

فاصله داروخانه‌های روزانه دایر از مطب ها بر مبنای جمعیت شهر 

تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعيت

۲۵ متر

از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعيت

۵۰ متر

از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعيت

۷۵ متر

بیش از یک میلیون نفر جمعیت

۱۰۰ متر

 

ستاره
Logo