اولین مصاحبه با مهدی فخیم زاده پس از به هوش آمدن (فیلم)

نیما کرمی، مجری توانمند صدا و سیما، در اینستاگرام خود فیلمی از مصاحبه مهدی فخیم زاده در بیمارستان منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در ادامه، فیلم مصاحبه مهدی فخیم زاده را در بیمارستان خواهیم دید. 

نیما کرمی نوشته:

“خدا رو شکر که حال استاد فخیم زاده خوب است.”

 

 


ستاره
Logo