واکنش ساره بیات به خداحافظی رضا قوچان نژاد

ساره بیات، بازیگر سینما و تلویزیون، در اینستاگرام خود از رضا قوچان نژاد، شوهر خواهر خود، حمایت و به تصمیم او افتخار کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در ادامه، پستی که ساره بیات برای رضا قوچان نژاد در اینستاگرام قرار داده را خواهیم دید. 

ساره بیات نوشته:

“رضای عزیز
آن قدر شرافت، غیرت، ریاضت، ممارست، متانت و انسانیت از تو دیده ام که هر تصمیمی بگیری به آن افتخار می‌کنم.
ممنونم برای تمام دل‌هایی که شاد کردی
و عشقی که همواره به کشورت و مردم نجیبش داشتی.
باشد که در پناه امن خداوند، چون همیشه در اوج بمانی و بدرخشی قهرمان”

واکنش ساره بیات به خداحافظی رضا قوچان نژاد


ستاره
Logo