سردار آزمون؛ داداش کوچولوی بهاره افشاری + فیلم

به دنبال انتقاداتی که در روزهای اخیر متوجه سردار آزمون شده بود، بهاره افشاری ضمن انتشار پستی در اینستاگرام، حمایت خود را از سردار اعلام کرد و او را داداش کوچولویی خواند که قهرمان خواهرش است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این خبر، متن پست بهاره افشاری در حمایت از سردار آزمون به همراه فیلمی که از سردار در اینستاگرام قرار داده، آورده شده است. 


بهاره افشاری نوشته:

«این ویدیو رو پنج ماه قبل در حالی از سردار گرفتم که او برای یک تعطیلات کوتاه سه روزه براى فیلمبردارى به ایران آمد. در چشمانش برق امید را می‌دیدم و پشت شیطنت کلامش می‌توانستم عزمش را برای جنگیدن حدس بزنم. آن روز‌ها تازه حریفان ما در مرحله مقدماتی انتخاب شده بودند و همه در حال جوک ساختن برای گروه مرگ بودند تصویری که از تیم ملی در میان رقبای مانند اسپانیا، پرتغال و حتی مراکش ساخته بودیم یک تیم دست و پا بسته بود. در آن شرایط به سردار گفتم از این موج پر کنایه و نگاه حقارت آمیزی که پیرامون تیم ملی راه افتاده است ناراحتی؟
‎بدون تامل گفت: معلومه که نه!
‎با لحنی مصمم ادامه داد تنها چیزی که برای من مهم است شادی مردم سرزمینم است و من از اینکه می‌بینم امروز با این جوک‌ها شادند غمگین نمی‌شوم فقط همه تلاشم را می‌کنم که برایشان با همه توانم بجنگم.
‎من بزرگترین پاداشم را ازمردم گرفتم.
‎می دانی چه حالی دارد وقتی مردم تو را برای گل صعودت به جام جهانی از ته دل دعا میکنند
‎گفتم ممکن است همین مردم که امروز تو را روی شانه هایشان به خاطر یک گل گرفتند فردا به خاطر نزدن یک گل زیر پاهایشان بگیرند. ‎بدون هیچ مکثی گفت:
‎من طلبکار این مردم نیستم، وظیفه من شاد کردن آنهاست، آن‌ها حق دارند اگر روزی من شادشان نکردم دوستم نداشته باشند. به همین سادگی… ‎ گفت: من از آن روز‌ها نمی‌ترسم، چون برای فوتبال سرزمینمان با همه جانم می‌جنگم اگر روزی مردم دوستم نداشته باشند می‌روم تا فرد بهتری جاى من بیاید.
‎همان لحظه با خودم گفتم چطور یک پسر ٢٢ ساله می‌تواند به جایگاهی برسد که بتواند خودش را برای شادی مردم خط بزند.
‎همان لحظه با خودم گفتم بی خود نیست در این سال‌های اخیر او توانسته برای من هم شانه برادرم بابک بایستد ‎این‌ها را ننوشتم تا از سردار حمایت کنم. این یک برشی از یک روایت بود.
‎سردار
‎تو امروز شکست نخورده ای. فوتبال عین زندگیست ‎فقط دیروز، روز تو نبود.
‎روی پاهایت بایست.
‎همه ما روز‌های تلخ و شیرین رو سپری کرده ایم.
‎هوادارانت می‌دانند که تو جنگیدی
‎برگردد و حقت را از زمین فوتبال بگیر.
دعاى خیر مردم بدرقه راهت و مهم‌تر از همه یادت نرود که تو خانواده منى … هنوز یک نفر اینجا چشمش به توست …
براى داداش کوچولویى که قهرمان خواهرش است در هر شرایطى …»


ستاره
Logo