آمرزش گناهان روزه دار در احادیث و روایات

در احادیث مختلفی از چهارده معصوم (ع) به آمرزش گناهان روزه دار اشاره شده است و به همین دلیل می‌توان به این بخشش خدای متعال در طول ماه رمضان بسیار امید داشت.

آمرزش گناهان روزه دار

ستاره | سرویس مذهبی – یکی از بهترین فرصت‌ها برای آمرزش گناهان ماه رمضان است. در روایات مختلفی به این موضوع اشاره شده است. در این مقاله به تعدادی از این احادیث اشاره می‌کنیم.

عکس حدیث آمرزش گناهان روزه دار

 

آمرزش گناهان روزه دار از منظر احادیث پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:

کسى که ماه رمضان را از روى ایمان و امید پاداش الهى روزه بگیرد و در شب قدر از روى ایمان و امید پاداش الهى نماز بخواند خداوند گناه گذشته‌اش را بیامرزد.

(امالى مترجم، ص. ۵۴ – ۵۵)

پیامبر اکرم (ص) (خطاب به جابر بن عبدالله انصارى) می‌فرمایند:

اى جابر! این ماه رمضان است. کسى که روزش را روزه بگیرد و بخشى از شب آن را به حال نماز و قیام بگذراند و شکم و عورت خود را نگهدارد و زبان خود را نگهدارد از گناهان خود بیرون رود همان گونه که از ماه (رمضان) بیرون رود.

(بحارالانوار، ج. ۹۶، ص. ۳۶۶ و ۳۷۱)

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: 

ماه رمضان ماهى است که خداوند روزه اش را بر شما واجب کرده، پس هر کس آن ماه را از روى ایمان و امید به رحمت حق روزه بگیرد، همانند روزى که مادر از او زائیده است، از گناهان خود بیرون رود.

(بحارالانوار، ج. ۹۶، ص. ۳۷۵)

 

آمرزش گناهان روزه دار در احادیث و روایات

 

آمرزش گناهان روزه دار در روایت‌های نقل شده از سایر معصومان

امام محمد باقر (ع) می‌فرمایند: 

روزی رسول خدا (ص) در ماه رمضان رو به مردم کرد و فرمود: اى گروه مردم مسلمان، چون ماه نو رمضان بر آید شیاطین متمرد دربند شوند و درهاى آسمان و درهاى بهشت و درهاى رحمت گشوده گردند و درهاى دوزخ بسته شوند و دعا مستجاب گردد؛ و براى خداى عز و جل نزد هر افطارى آزاد شدگانى باشند که آن‌ها را از دوزخ آزاد کند و هر شب منادى فریاد زند: آیا درخواست کننده اى هست؟ آیا آمرزش جویى هست؟ خدایا بر هر خرج کننده اى عوض بده و به هر امساک کننده اى تلف بده تا، چون هلال شوال بر آید، فریاد شود به مؤمنان: که فردا براى جایزه هاى خود حاضر باشید که فردا روز جایزه است.

(امالى مترجم، ص. ۴۷)

امام محمد باقر (ع) می‌فرمایند:

به راستى براى خداى تبارک و تعالى فرشتگانى است موکل به روزه داران که هر روز ماه رمضان تا پایان براى آن‌ها آمرزش جویند و هنگام افطار، روزه داران را ندا زنند که مژده گیرید بندگان خدا، اندکى گرسنه شدید و به زودى بسیار سیر شوید، مبارک باشید و مبارک کنید. تا شب آخر ماه رمضان به آن‌ها ندا کنند: مژده گیرید بندگان خدا، به تحقیق خدا گناهان شما را آمرزید و توبه شما را پذیرفت، نظر کنید که در آینده چگونه خواهید بود.

(امالى مترجم، ص. ۵۴)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

رسول خدا (ص) فرمود: شعبان ماه من است و رمضان ماه خداى عزوجل، هر کس روزى از ماه مرا روزه بگیرد شفیع او در روز قیامت خواهم بود و کسى که دو روز از ماه مرا روزه بگیرد گناه گذشته اش آمرزیده شود و کسى که سه روز ماه مرا روزه بگیرد به او گفته شود: کار را از سر گیر (و گذشته ات آمرزیده شد) و کسى که ماه رمضان را روزه گیرد و عورت و زبان خود را نگهدارد و آزارش را از مردم باز دارد، خداوند گناه گذشته و آینده اش را بیامرزد و از آتش دوزخ آزادش ‍ کند و در خانه ماندنى (بهشت) فرود آرد و شفاعت او را به شماره ریگ هاى بیابان نسبت به گناهکاران از اهل توحید بپذیرد.

(بحارالانوار، ج. ۹۶، ص. ۳۵۶)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

کسى که در ماه رمضان آمرزیده نشود تا سال آینده آمرزیده نشود، مگر آن که در عرفه حاضر شود و عرفه را درک کند.

(بحارالانوار، ج. ۹۶، ص. ۳۷۵)

امام رضا (ع) می‌فرمایند: 

رسول خدا (ص) فرمود: ماه رمضان ماه بزرگى است خدا حسنات را در آن دو چندان کند و سیئات را در آن محو کند و درجات را بالا برد، هر که در این ماه صدقه اى دهد او را بیامرزد و هر که در آن به مملوکان خود احسان کند خدایش بیامرزد و هر که خوش خلقى کند خدایش بیامرزد و هر که صله رحم کند خدایش بیامرزد. سپس فرمود: براستى این ماه شما، چون ماه هاى دیگر نیست، به راستى، چون به شما رو کند با برکت و رحمت آید و، چون از نزد شما برود با آمرزش ‍ گناهان برود، این ماهى است که حسنات در آن دو چندان است و اعمال خیر در آن قبول است. هر که در این ماه براى خدا عزوجل دو رکعت نماز نافله بخواند، خدا او را بیامرزد. سپس فرمود: بدبخت حقیقى کسى است که این ماه را طى کند و گناهانش آمرزیده نشود، اینجا است که زیان کار است و خوش کرداران به جوایز پروردگار کریم کامیاب گردند.

(امالى مترجم، ص. ۵۴ – ۵۵)


ستاره
Logo