ضرب المثل با حرف و؛ ضرب المثل های فارسی با حرف و

انواع ضرب المثل با حرف و: مفهوم و معنی ضرب المثل فارسی و ایرانی مانند وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنه، وقت سر خاراندن نداشتن، وعده سر خرمن، وصله ناهمرنگ و ... که با حرف و شروع می‌ شوند.

ضرب المثل با حرف و
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

ضرب المثل از دو واژه ضرب و مثل به معنای داستان زدن یا بیان داستان تشکیل شده است. معادل فارسی مثل کلمه متل است که اگر به صورت بی ادبانه بیان شود متلک گفته می‌شود. ضرب المثل‌های فارسی از شیرینی و جذابیت خاصی بهر‌مندند که در ادامه به بررسی انواع ضرب المثل با حرف و خواهیم پرداخت. 

 

ضرب المثل با حرف و

ضرب المثل با حرف و

 

 فهرست انواع ضرب المثل با حرف و

والسلام، نامه تمام

آخرین حرف، جمله اتمام حجّت.

 

وروره جادو

پرحرف، فتنه‌انگیز.

 

ورق برگشت

اوضاع تغییر کرد و دگرگون شد.

 

ضرب المثل با حرف و

ضرب المثل با حرف و

 

وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنه

هنگام مشاجره بر سر موضوعی در صدد اثبات و یا اعمال حق و نظر و یا به دنبال نفع خود بودن.

 

وصف العیش نصف العیش

ذکر و یاد خوشی نصف خوشی است.

 

وصله ناجور

دو طرف که از هیچ نظر با یکدیگر سنخیت نداشته و جور در نیایند.

 

وصله ناهمرنگ

دو نفر که با یکدیگر ناموافق بوده و به اصطلاح تکه هم نباشند و به هم نخوردند.

 

وعده سر خرمن

قول و وعده بی‌پایه و اساس یا دروغین.

 

ضرب المثل با حرف و

ضرب المثل با حرف و

 

وقت سر خاراندن نداشتن

کنایه از کار و مشغله فراوان داشتن.

 

ویر گرفتن

ذوق کاری به سر افتادن و پی‌گیر آن شدن، بند کردن و گیر دادن و دست نکشیدن از کار یا فکری که به سر افتاده.

از اینکه با مجموعه انواع “ضرب المثل با حرف و” همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک گذارید.

 

ستاره
Logo