طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ماه رمضان 98

طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ماه رمضان ۹۸ برای شهر تهران و برخی دیگر از مراکز استان‌های کشور با تغییراتی همراه خواهد شد. در این قسمت، گزارشی از تغییرات در بازه زمانی طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در ایام ماه مبارک رمضان ۹۸ برای شهر تهران ارائه شده است.

طرح ترافیک و زوج و فرد در ماه رمضان 97

ستاره | سرویس عمومی – در چند سال گذشته و با پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب اعضای محترم شورای ترافیک تهران، طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در روز‌های پنجشنبه لغو شده و در این روز، علاوه بر خودرو‌های پلاک فرد، خودرو‌های پلاک زوج نیز در تمام ساعات روز مجاز به تردد در هر دو محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد خواهند بود. 

طرح زوج و فرد پیش از آغاز ماه رمضان 98

شنبه تا چهارشنبه: ممنوعیت تردد از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹

پنجشنبه‌ها: آزاد

جمعه‌ها و تعطیلات رسمی: آزاد

در روز‌های زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)، فقط خودرو‌ها با پلاک زوج (اولین رقم از سمت راست) و در روز‌های فرد (یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه)، فقط خودرو‌های با پلاک فرد حق ورود به محدوده این طرح را دارند.

طرح ترافیک پیش از آغاز ماه رمضان 98

شنبه تا چهارشنبه: ممنوعیت تردد از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹

پنجشنبه‌ها: آزاد

جمعه‌ها و تعطیلات رسمی: آزاد

حرکت کلیه خودروها، (به جز وسایل نقلیه عمومی، امدادی، نظامی، انتظامی)، در هسته مرکزی شهر ممنوع است و تنها خودرو‌هایی می‌توانند در این نواحی تردد نمایند که مجوز ورود به طرح ترافیک را داشته باشند.

طرح ترافیک و زوج و فرد در ماه رمضان 97

طرح ترافیک و زوج و فرد در ماه رمضان

در ماه رمضان پارسال، شاهد کاهش زمان طرح زوج و فرد به دو ساعت و تغییر زمان پایان آن از ساعت ۱۹ به ۱۷ بودیم. این در حالیست که این کاهش ساعت تنها به طرح زوج و فرد محدود می‌شد و مربوط به طرح ترافیک نبود. در ماه رمضان امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که به جز تغییری که به‌تازگی برای پنجشنبه‌ها در نظر گرفته شده، روال تغییر ساعات مشابه سال گذشته باشد. جزییات این تغییرات را در ادامه ببینید. 

طرح زوج و فرد در ماه رمضان 98

شنبه تا چهارشنبه: ۶:۳۰ تا ۱۸

پنجشنبه‌ها: آزاد

جمعه‌ها و تعطیلات رسمی: آزاد

طرح ترافیک در ماه رمضان 98

شنبه تا چهارشنبه: ۶:۳۰ تا ۱۸

پنجشنبه‌ها: آزاد

جمعه‌ها و تعطیلات رسمی: آزاد

اطلاعات تکمیلی طرح ترافیک و زوج و فرد، متعاقباً در همین خبر اعلام خواهد شد.  


ستاره
Logo