کفاره روزه ۹۷ چقدر است؟

بر اساس پیگیری‌های تیم ستاره از دفتر مراجع تقلید کفاره روزه ۹۷ نسبت به سال قبل کمی تغییر کرده و وجه آن کمی افزایش پیدا کرده است. کفاره روزه برای روزه‌هایی که به صورت عمد یا غیر عمد افطار شده است متفاوت محاسبه می‌شود.
 
عکس کیسه گندم
 
آیا می‌دانید کفاره روزه در سال ۹۷ چه میزان در نظر گرفته شده است؟ آیا تفاوت کفاره روزه‌ای که به صورت عمد باطل شده با روزه‌ای که به صورت غیر عمد افطار شده را می‌دانید؟ ستاره در این مقاله تمام جزئیات کفاره روزه سال ۹۷ را بیان می‌کند.

کفاره روزه غیر عمد چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر فردی به هر علتی از جمله بیماری، مسافرت و… روزه ماه رمضان خودش را نگیرد و تا قبل از آغاز ماه رمضان سال بعد نتواند قضای آن را بجا بیاورد باید علاوه بر قضای هر روزه یک مد طعام به عنوان کفاره به فقیر بدهد؛ یک مد طعام معادل ۷۵۰ گرم قوت غالب از جمله آرد گندم، گندم، برنج یا… است.

کفاره روزه ۹۷ از دیدگاه مراجع تقلید

با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله نظر مراجع مختلف تقلید را درباره کفاره روزه ۹۷ به تفکیک گرداوری کرده‌ایم.  با توجه به پیگیری از دفاتر مراجع تقلید میزان کفاره روزه غیرعمد و عمد در سال 97 را برای در این مقاله یادآور می شویم؛

آیت‌الله خامنه‌ای: کفاره قضای روزه غیر عمد برای هر روز 2500 تومان و کفاره روزه عمد که برابر با اطعام 60 فقیر است برابر 150 هزار تومان است.
 
آیت‌الله صافی گلپایگانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر روز یک مد طعام مثل گندم می‌باشد. با توجه به این که قیمت گندم و برنج در شهر‌های مختلف متفاوت است لذا هر کسی با توجه به محل زندگی خودش می‌تواند مقدار کفاره هر روزه را محاسبه کند.
 
آیت‌الله مکارم شیرازی: کفاره قضای روزه غیر عمد برای هر روز 2500 تومان و کفاره روزه عمد برابر 150 هزار تومان است.
 
آیت‌الله وحید خراسانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2000 تومان  و کفاره روزه عمد برابر 120 هزار تومان است.
 
آیت‌الله نوری همدانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2000 تومان و کفاره روزه عمد برابر 120 هزار تومان است.
 
آیت‌الله شبیری زنجانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2000 تومان و کفاره روزه عمد برابر 120 هزار تومان است.
 
آیت‌الله سیستانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2000 تومان و کفاره روزه عمد برابر 120 هزار تومان است.
 
آیت‌الله جوادی آملی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2000 تومان و کفاره روزه عمد برابر 120 هزار تومان است.
 
آیت الله سبحانی: کفاره روزه غیر عمد برای هر نفر 2500 تومان و کفاره روزه عمد برابر 150 هزار تومان است.

کفاره روزه عمدی چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر کسی بدون عذر موجه روزه واجب خودش را باطل کند باید برای هر روز علاوه بر قضای آن روز ۶۰ مد طعام به ۶۰ فقیر بدهد و یا این که ۶۰ روز روزه بگیرد. اگر فرد با چیز حرامی روزه‌اش را باطل کند باید علاوه بر اطعام ۶۰ فقیر برای هر روز ۶۰ روز روزه بگیرد.

کفاره روزه عمدی سال ۹۷ چقدر است؟

اگر بر اساس سال ۹۶ محاسبه کنیم و مبنا را بر این بگذاریم که میزان تعیین شده برای کفاره تغییر نکرده است مقدار کفاره قضای روزه عمد توسط اکثر مراجع تقلید بین 120 تا 150 هزار تومان تعیین شده است.یک نظر
  1. البته بنا به فتوای رهبری در باطل کردن روزه با حرام، کفاره جمع لازم نیست.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور