اسکات دمبل پا باز

اسکات دمبل پا باز، حرکت بدنسازی اسکوات دمبل پا باز، اسکوات دمبل برای گرد کردن باسن، استپ هالتر، دستگاه هاگ پا ماشین، همسترینگ، اسکات اسمیت

روش انجام حرکت اسکات دمبل پا باز

برای انجام حرکت بدنسازی اسکات دمبل پا باز که تاثیر زیادی بر شکل و فرم عضلات باسن دارد، یک دمبل بردارید و با هر دو دست جلوی بدن و بین پاها نگه دارید. کمر را کاملا صاف نگه دارید و حرکت دیپ اسکات را با تمرکز بر قسمت باسن و عضلات چهارسر شروع کنید. دوباره به حالت اول برگردید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

 اسکات دمبل پا باز، دمبل، اسکات، چهارسر ران، باسن


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo