هاگ یک پا ماشین

هاگ یک پا ماشین، حرکت بدنسازی هاگ تک پا ماشین، چهارسر ران، پرس پا، عضلات ران، تقویت عضلات پا، بدنسازی، عضله چهارسر، تقویت کشاله ران، اسکات

روش انجام حرکت بدنسازی هاگ یک پا ماشین

برای انجام حرکت هاگ پا ماشین، به پشتی دستگاه هاگ تکیه دهید و یکی از پاها را به دستگاه تکیه دهید و پای دیگر را روی زمین قرار دهید. به حالت نشستن روی صندلی تا جایی که ران پا موازی با زمین قرار گیرد پایین بروید و بعد دوباره صاف بایستید. 8 تا 10 مرتبه این حرکت را تکرار کنید و بعد با پای دیگر حرکت را به همین شکل انجام دهید.

 

هاگ یک پا ماشین، دستگاه هاگ، اسکات اسمیت، داخل ران، چهارسر ران


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo