اسکات دمبل با باز کردن سرشانه

اسکات دمبل در حالت باز کردن سرشانه، حرکت بدنسازی اسکات با دمبل، باز کردن سرشانه با دمبل، بدنسازی عضلات سرشانه و ران، چهارسر ران و سرشانه

روش انجام حرکت اسکات دمبل با باز کردن سرشانه

حرکت بدنسازی اسکات دمبل در حالت بازکردن سرشانه هم عضلات چهارسر و هم عضلات شانه را درگیر می‌کند. برای انجام این حرکت صاف ایستاده پاها را دوبرابر عرض شانه‌ها باز کنید و با هر دست یک دمبل بردارید. کف دست‌‌ها باید به سمت زمین باشد. بازوها را به طرفین دراز کنید و هم‌زمان که به شکل اسکات می‌نشینید، دمبل‌ها را به یکدیگر نزدیک کنید. بازوها باید حتما موازی زمین باشند و به طرف بالا یا پایین حرکت نکنند و ران‌‌ها نیز موازی زمین قرار گیرند. سپس دوباره به حالت اول بایستید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید. فراموش نکنید که کمر نیز باید حتما صاف نگه داشته شود.

 

اسکات دمبل در حالت باز کردن سرشانه،، استپ هالتر، هاگ پا ماشین، همسترینگ


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo