پشت پا نشسته تک پا ماشین

پشت پا نشسته تک پا ماشین، تقویت پشت پا با ماشین، ددلیفت در بدنسازی، ددلیفت رومانیایی، همسترینگ، تقویت عضلات پا، پشت پا اسمیت، عضلات باسن

روش انجام حرکت پشت پا نشسته تکی با ماشین

این حرکت کاملا شبیه حرکت پشت پا ماشین نشسته است و تنها تفاوت آن در به‌کارگرفتن یکی از پاهاست. پشت یکی از پاها را به پد دستگاه تکیه دهید و مثل اینکه بخواهید با پاشنه به پشت باسن ضربه بزنید، آن را به سمت زمین فشار دهید و بعد دوباره پا را صاف کنید. به همین شکل حرکت را تکرار کنید و بعد به سراع پای دیگر بروید.

 

 پشت پا نشسته تک پا ماشین، پشت پا، باسن، عضلات سرینی، لاغر کردن پا


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات پشت ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی پشت ران نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo