اسکات پا باز اسمیت

اسکات پا باز اسمیت، حرکت بدنسازی اسکات اسمیت، اسکوات پا باز با دستگاه اسمیت، تمرینات باسن، بزرگ کردن باسن، کوچک کردن باسن، فرم دهی به باسن

روش انجام حرکت اسکات پا باز اسمیت

برای انجام حرکت اسکات پا باز اسمیت به دستگاه اسمیت نیاز دارید. جلوی دستگاه اسمیت ایستاده و هالتر را پشت گردن، روی شانه‌ها قرار دهید. پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز باشند. خیلی ساده حرکت اسکات را انجام دهید و تا جایی پایین بیایید که ران‌ها موازی زمین بشوند. توجه کنید؛ در طول تمرین باید حتما کمر را صاف نگه دارید. دوباره به حالت اول بازگردید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

 

اسکات پا باز اسمیت، اسکات، اسمیت، عضله باسن، لانگز

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo