پرس پا دستگاه

پرس پا دستگاه، حرکت بدنسازی برای پا، پرس پا با دستگاه، کوچک کردن باسن، سفت کردن باسن، اسکات، ورزش باسن، اسکات پا، لیفت پا، لانگز با دمبل

روش انجام حرکت پرس پا با دستگاه

اگر با دستگاه پرس پا آشنایی ندارید حتما از مربی و یا دستیار او بخواهید درباره نحوه استفاده از این دستگاه شما را راهنمایی کند. روی صندلی دستگاه پرس بنشینید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کرده، محکم و صاف روی صفحه دستگاه قرار دهید. با خم‌کردن هم‌زمان هر دو زانو صفحه دستگاه پرس را پایین بیاورید و زانوها را به قفسه سینه نزدیک کنید. سپس پاها را طی یک حرکت سریع و انفجاری به صفحه فشار داده و زانوها را صاف کنید. به همین شکل تمرین را تکرار کنید.

 

 پرس پا ماشین، پرس پا، عضله سازی، بدنسازی، باسن

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo