لانگز با دمبل معکوس

لانگز با دمبل معکوس، حرکت بدنسازی لانگز با دمبل معکوس، تمرینات باسن، عضلات سرینی، کوچک کردن باسن، سفت کردن باسن، لانچ دمبل معکوس، حرکات اسکات

روش انجام حرکت لانگز با دمبل معکوس

حرکت لانگز با دمبل معکوس بسیار شبیه حرکت لانگز دمبل معمولی است با این تفاوت که این بار به سمت عقب قدم بر می‌دارید. عقب‌بردن پا و عمود نگه‌داشتن آن به زمین کشش بسیار خوبی را در عضلات باسن ایجاد می‌کند. دوباره پا را به سمت جلو بیاورید و به همان شکل اول بایستید و حتما در تمام طول تمرین کمر را کاملا صاف نگه دارید.


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo