حرکت اسکات با دمبل تک

اسکات با دمبل تک، حرکت بدنسازی اسکات به دمبل، تمرینات باسن، توقیت عضلات سرینی با اسکوات دمبل، بزرگ کردن باسن، سفت کردن باسن، اسکات تک دمبل

روش انجام حرکت اسکات با دمبل تک

برای انجام این حرکت بدنسازی با هر دو دست یک دمبل برداشته و جلوی بدن خود، بین دو پا آویزان نگه دارید. کمر را کاملا صاف نگه دارید و با تمرکز زیاد حرکت اسکات را انجام دهید و سعی کنید فشار حرکت را روی عضلات باسن احساس کنید. دوباره به حالت اول برگردید و به دفعات دل‌خواه حرکت را تکرار کنید.

 

 اسکات با دمبل تک، اسکات، باسن، بزرگ کردن باسن، عضلات سرینی، گلوتز

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo