لانگز با دمبل

لانگز با دمبل، حرکت بدنسازی لانگز، لانچ در بدنسازی، تمرینات باسن، گلوتز، سرین، عضلات سرینی، تمرینات کفل، کوچک کردن باسن، حرکات اسکات

روش انجام حرکت لانگز با دمبل

برای انجام این حرکت بدنسازی، دو دمبل برداشته و جایی بایستید که بتوانید حدود 6 متر بدون مانع حرکت کنید. دست‌ها را دو طرف بدن آویزان کنید و با پای راست یک قدم بزرگ به جلو بردارید. زانو در این موقعیت باید به صورت عمود بر زمین قرار گیرد. سپس پای چپ را به همین شکل جلو بگذارید و به همین ترتیب حدود 10 قدم به سمت جلو بروید.


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo