پرتاب پا به عقب

پرتاب پا به عقب، حرکت بدنسازی پرتاب پا، تقویت عضلات پشت ران، ورزش های ساده بدنسازی در منزل، بزرگ و کوچک کردن باسن، سفت کردن باسن

روش انجام حرکت پرتاب پا به عقب

برای انجام این حرکت بدنسازی، چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید و کمر را طوری نگه دارید که هم‌تراز با زمین باشد. پای راست را در حالی که زانوی آن خم شده است از زمین بلند کنید و در همان حالت به سمت بالا و عقب پرتاب کنید. یک ثانیه مکث کنید تا فشار حرکت روی عضله باسن احساس شود و بعد زانو را به طرف پایین بیاورید و به همین ترتیب حرکت را ادامه دهید. بعد از اتمام حرکت، زانوی راست را روی زمین گذاشته و با پای چپ همین کار را تکرار کنید.


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات باسن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضله باسن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo