پشت بازو سیمکش دسته V

پشت بازو سیم کش دسته V، حرکات بدنسازی با دسته وی شکل، تمرینات پشت بازو، تقویت عضله پشت بازو با سیم کش، هالتر، افزایش حجم بازو، جلو بازو

روش انجام حرکت پشت بازو سیم کش با دسته V

برای انجام این حرکت بدنسازی، جلوی دستگاه سیم کش بایستید و میله فلزی V شکل را به کابل دستگاه متصل کنید. با هر دو دست و در حالی که کف دست‌ها به سمت همدیگر هستند میله V شکل را بگیرید و آن را نزدیک قفسه سینه نگه دارید. به آرامی بازوها را به سمت پایین دراز کنید و بعد از یک مکث خیلی کوتاه دوباره بازوها را جمع کرده، اجازه دهید دستگیره تا نزدیک قفسه سینه بالا بیاید. به همین ترتیب حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

 

پشت بازو سیم کش دسته V، سیم کش، هالتر، بازو، پشت بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo