پشت بازو سیم کش دسته طنابی

پشت بازو سیم کش دسته طنابی، حرکت بدنسازی پشت بازو کششی، دسته طنابی برای پشت بازو، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر

روش انجام حرکت پشت بازو سیم کش دسته طنابی

برای انجام این حرکت بدنسازی، دستگیره طنابی دستگاه سیم‌کش را به کابل آن متصل کنید و جلوی دستگاه ایستاده با هر دو دست آن را بگیرید. کف دست‌ها باید به سمت یکدیگر باشند و دستگیره نزدیک قفسه سینه نگه داشته شود. به آرامی دستگیره را به طرف پایین بکشید و مطمئن شوید که آرنج‌ها کمی با زاویه قرار گیرند تا فشار حرکت به خوبی به عضلات سه‌سر منتقل شود. دوباره به آرامی آرنج‌ها را خم کنید و دستگیره را سر جای اول بازگردانید. در تمام طول تمرین بازوها و آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید.

 

پشت بازو سیم کش دسته طنابی، سیم کش، بازو، پشت بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo