پشت بازو دمبل جفت دست خوابیده

پشت بازو دمبل جفت دست خوابیده، حرکت بدنسازی برای پشت بازو، تقویت پشت بازو با دمبل، دمبل خوابیده برای بازو، افزایش حجم بازو، ماهیچه سه‌ سر بازو

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست

برای انجام این حرکت بدنسازی، دو دمبل برداشته و به پشت روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. بازوها را به سمت سقف دراز کنید و دمبل‌ها را صاف بالای سر نگه دارید. کف دست‌ها باید در این تمرین به سمت بیرون (پاها) باشند. به آرامی دمبل‌ها را تا نزدیک قفسه سینه پایین بیاورید و دوباره آهسته بازوها را دراز کرده و به همین ترتیب تمرین را ادامه دهید.

 

پشت بازو دمبل جفت دست خوابیده، دمبل، هالتر، بازو، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo