پشت بازو دمبل تک پشت گردن

پشت بازو دمبل تک پشت گردن، حرکت بدنسازی تک دمبل ایستاده، دمبل ایستاده برای تقویت پشت بازو، پشت بازو دمبل، تقویت پشت بازو برای یکی از دست ها

روش انجام حرکت پشت بازو تک دمبل پشت گردن

برای انجام این حرکت بدنسازی یک دمبل برداشته و در حالی که کاملا صاف ایستاده اید، دمبل را بالای سر نگه دارید. به آرامی آرنج را خم کنید و دمبل را تا پشت سر پایین بیاورید. دوباره حرکت را تکرار کنید و با درازکردن بازو به سمت سقف، دمبل را بالای سر ببرید.

 

 پشت بازو دمبل تک پشت گردن، پشت بازو، دمبل، هالتر، عضله سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo