پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست

پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو با سیم، تقویت پشت بازوی یک دست، تمرینات پشت بازو، سیک کش ایستاده پشت گردن

روش انجام حرکت پشت بازو سیم کش تک دست

برای این تمرین بدنسازی به دستگاه سیم‌کش نیاز دارید. کابل دستگاه را در پایین‌ترین نقطه ثابت کنید و دسته طنابی را به آن متصل کنید. پشت به دستگاه بایستید و با یک دست دستگیره طنابی را پشت سر نگه دارید. زاویه آرنج در این موقیعت باید کمی بیشتر از 90 درجه باشد. حالا به آرامی بازو را به سمت سقف دراز کرده و کابل را به طرف بالا بکشید. همیشه به یاد داشته باشید که در تمرینات پشت بازو، نباید بازوها را کاملا صاف کنید. کمی خم نگه داشتن آرنج به تاکید بر عضلات سه‌سر کمک می‌کند. دوباره به آرامی بازو را خم کرده و به همین ترتیب حرکت را ادامه دهید.

 

پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده تک دست، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo