پشت بازو دمبل جفت پشت سر – بدنسازی

پشت بازو دمبل جفت پشت سر، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازوی دو دست، پشت بازو دمبل پشت سر، شنا دست جمع، عضله سازی، تقویت بازو

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل جفت پشت سر

برای انجام این حرکت بدنسازی، یک دمبل بردارید و کاملا صاف بایستید. با هر دو دست دمبل را بالای سر برده و آرنج‌ها را مقداری خم کنید. سپس به آرامی دمبل را پشت سر ببرید و مواظب باشید که بازوها و آرنج‌ها از بدن فاصله نگیرند. دوباره بازوها را به سمت بالا دراز کنید و به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

پشت بازو دمبل جفت پشت سر، پشت بازو، دمبل، بدنسازی، تقویت بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo