پشت بازو دمبل ایستاده رو به عقب

پشت بازو دمبل ایستاده رو به عقب، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازوی جفت دست، دمبل رو به عقب برای پشت بازو، پشت بازو هالتر، پلاور دمبل

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل ایستاده رو به عقب

این تمرین مشابه حرکت 28 پشت بازو است و همانطور که در تصویر می‌بینید تفاوت این دو تمرین در استفاده از دو دمبل و حرکت‌دادن هر دو دست به صورت هم‌زمان است. پس مثل تمرین قبل به جلو خم شوید و هر دو دست را با زاویه 90 درجه نزدیک بدن نگه دارید. به آرامی و هم‌زمان هر دو بازو را به سمت عقب دراز کنید و بعد دوباره به حالت اول بازگردید. فراموش نکنید که آرنج‌ها باید در طول تمرین نزدیک بدن باقی بمانند.

 

پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده رو به عقب، پشت بازو، دمبل، بازو، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo