پشت بازو دمبل تک دست ایستاده رو به عقب

پشت بازو دمبل تک دست ایستاده رو به عقب، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو، پارالل، پشت بازو سیم کش، دمبل رو به عقب، تقویت پشت بازو تک دست

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل تک دست ایستاده رو به عقب

برای انجام این حرکت بدنسازی ابتدا یک دمبل بردارید و بعد همانطور که ایستاده‌اید به سمت جلو خم شوید. دمبل را در دست راست بگیرید و دست را با زاویه 90 درجه نزدیک بدن نگه دارید. سپس به آرامی بازو را به سمت عقب دراز کنید و سعی کنید روی انقباض عضلات سه سر تمرکز کنید. دوباره به آرامی دست را به حالت اول بازگردانید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید و بعد به سراغ دست دیگر بروید.

 

پشت بازو دمبل تک دست ایستاده رو به عقب، تمرینات پشت بازو، تقویت عضلات بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo